Reklama
Recepta lekarska na leki refundowane
Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, które mają zostać użyte w farmakoterapii pacjenta.

Recepta wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest podstawą nabycia refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Recepta na produkty refundowane może zostać zrealizowana w aptekach lub punktach aptecznych, które zawarły umowę z NFZ (apteki te umieszczają w widocznym miejscu tablicę informującą o zawarciu umowy z Funduszem).

Recepta na leki refundowane:

 • Na jednej recepcie może zostać przepisanych do 5 różnych produktów (gotowych leków, środków spożywczych, wyrobów medycznych) lub podwójna ilość leku recepturowego.
   
 • Na jednej recepcie może zostać przepisany tylko jeden produkt leczniczy zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe.
   
 • Osoba uprawniona może wystawić do dwunastu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni (z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania), a w przypadku recept na środki antykoncepcyjne – do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6 miesięcy. W przypadku recepty na lek recepturowy będący maścią, kremem, mazidłem, pastą albo żelem do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego. Jednorazowo można wystawić do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie 120 – dniowego okresu stosowania.
   
 • Jeżeli na recepcie nie podano sposobu dawkowania leku refundowanego pacjent może otrzymać nie więcej jak dwa najmniejsze opakowania leku. W przypadku kiedy podano na recepcie sposób dawkowania pacjent może otrzymać jednorazowo taką ilość leku refundowanego, która nie będzie większa niż ilość konieczna dla przeprowadzenia 120 dniowej kuracji. Ilość ta wyliczana jest na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania. Bez podawania na recepcie sposobu dawkowania osoba wystawiająca receptę może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie taką ilość refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, która odpowiada dwóm najmniejszym opakowaniom, które będą podlegały refundacji.
   
 • Na recepcie – poza danymi dotyczącymi przepisanych produktów – osoba uprawniona może dodatkowo umieścić polecenie pilnej realizacji poprzez adnotację cito lub inną równoważną.
   
 • Osoba uprawniona może umieścić na recepcie zastrzeżenie o konieczności wydania pacjentowi wyłącznie określonego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego poprzez adnotację nie zamieniać lubNZ przy pozycji, której dotyczy.

 

Źródło: MZ

Podziel się
Następny artykuł

Aktualna lista leków refundowanych od 1 maja 2019 r. czytaj dalej