Reklama
Zasady refundacji leków.
Minister zdrowia ma na celu zapewnienie społeczeństwu dostępu do produktów leczniczych skutecznych, bezpiecznych i obecnych na polskim rynku, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów leczenia ponoszonych przez pacjentów.
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą bezpłatne leki dla seniorów.
Prezydent podpisał w środę ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Zamiana leku na tańszy odpowiednik.
Farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie (lek o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym).
Recepta lekarska na leki refundowane.
Recepta wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest podstawą nabycia refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Recepta na produkty refundowane może zostać zrealizowana w aptekach lub punktach aptecznych, które zawarły umowę z NFZ.
Refundacja leków - dodatkowe uprawnienia.
Pacjent, któremu przysługują dodatkowe uprawnienia, musi je potwierdzić. W tym celu przedstawia lekarzowi wystawiającemu receptę odpowiedni dokument. Jeśli lekarz nie odnotuje dodatkowych uprawnień na recepcie, może to zrobić aptekarz.
Facebook