Reklama
Wypoczynek bez EKUZ
Nie trzeba mieć Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jej posiadanie nie ma charakteru obowiązkowego. Warto jednak zdecydować się na wyrobienie wyrobienie tej karty. Jednak co w przypadku, gdy tego nie zrobimy?
Polskie ubezpieczenie a nieplanowane leczenie za granicą - co trzeba o nim wiedzieć?
Polskie ubezpieczenie a nieplanowane leczenie za granicą - co trzeba o nim wiedzieć?
Pacjenci uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą korzystać z uprawnień wynikających z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Transgraniczna opieka zdrowotna - kto może z niej skorzystać?
Transgraniczna opieka zdrowotna - kto może z niej skorzystać?
Leczenie w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej polega na tym, że pacjenci mogą – na zasadach określonych w przepisach – korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach Unii Europejskiej.