Reklama
Transgraniczna opieka zdrowotna - kto może z niej skorzystać?
Leczenie w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej polega na tym, że pacjenci mogą – na zasadach określonych w przepisach – korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach Unii Europejskiej. 

Pacjenci płacą za to leczenie, a następnie ich krajowy płatnik (w przypadku polskich pacjentów jest to Narodowy Fundusz Zdrowia) zwraca im taką kwotę, jaką wydałby, refundując konkretne świadczenia w kraju.

Z transgranicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać pacjenci, którzy mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce.

Pacjent nie musi informować NFZ ani innych polskich instytucji o tym, że wybiera się za granicę, by się tam planowo leczyć. W większości przypadków nie musi też uzyskiwać ich uprzedniej zgody. Sytuacje, w których warunkiem zwrotu przez NFZ kosztów świadczenia zrealizowanego w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej jest uzyskanie wcześniejszej zgody Funduszu, są precyzyjnie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. poz. 1545)

Jakie świadczenia są udzielane pacjentom w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej?

W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej pacjenci mogą korzystać z tych świadczeń, które przysługują im w Polsce. To oznacza, że NFZ zwraca koszty tych świadczeń opieki zdrowotnej, które znajdują się w tzw. koszykach świadczeń gwarantowanych (czyli są wymienione w rozporządzeniach ministra zdrowia).

W Polsce są to:

 

Źródło: MZ

Podziel się
Następny artykuł

Nie trzeba mieć Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jej posiadanie nie ma charakteru obowiązkowego. Warto jednak zdecydować się na wy... czytaj dalej