Reklama
Reklama
Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla nieubezpieczonych kobiet w ciąży i dzieci

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, dzieci, a także kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoby które:

1) nie ukończyły 18 roku życia oraz posiadają obywatelstwo polskie lub

2) są w okresie ciąży, porodu i połogu, posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych bez względu na to, czy są – czy też nie są – objęte powszechnym (obowiązkowym lub dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym.1

Jeżeli ww. pacjenci są nieubezpieczeni, świadczenia, które zostały im udzielone, są finansowane z budżetu państwa2. Z tego powodu na świadczeniodawcach spoczywa obowiązek identyfikowania podstawy prawnej, na jakiej udzielają im świadczeń zdrowotnych.

Nawet jeżeli weryfikacja uprawnień do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia da negatywny wynik, ww. pacjentom przysługują takie same świadczenia gwarantowane, jak osobom ubezpieczonym (koszty tych świadczeń zostaną sfinansowane z budżetu państwa).

Jakiekolwiek ograniczanie tym grupom pacjentów dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze oraz innych świadczeniodawców jest niezgodne z prawem i nie powinno mieć miejsca. Podmioty lecznicze (m.in.: szpitale, przychodnie, poradnie), a także praktyki lekarskie i pielęgniarskie udzielające świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z NFZ nie mają prawa pobierać od tych osób opłat za ww. świadczenia, ani odsyłać ich z powodu braku ubezpieczenia.

Pacjentki w okresie ciąży, porodu i połogu, mające obywatelstwo polskie i mieszkające w kraju, a także rodzice lub prawni opiekunowie nieubezpieczonych dzieci, będących polskimi obywatelami,w razie problemów z uzyskaniem przysługujących im świadczeń mogą się zwrócić o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta, który stoi na straży ich prawa do opieki zdrowotnej i jest uprawniony do podjęcia interwencji.

Podstawa prawna:

  1. art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.),

    § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1979)

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Podziel się
Następny artykuł

Nieleczona wczesna próchnica może doprowadzić do wad zgryzu, dlatego po pojawieniu się pierwszych zębów należy udać się na pierwszą wizytę kontrolną d... czytaj dalej

Reklama
EPIBAZA