Reklama
Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla nieubezpieczonych kobiet w ciąży i dzieci.
Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, dzieci, a także kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
Osoby mieszkające w Polsce, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia.
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z przepisami prawa obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, dzieci, studenci, uczniowie, emeryci, renciści oraz bezrobotni.
Zmiany w ubezpieczeniach dzieci rolników objętych KRUS-em.
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników podpisał umowę, na mocy której dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS-ie, zyskają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Korzystne ubezpieczenia zdrowotne w SIGNAL IDUNA.
By móc liczyć na szybką pomoc medyczną zarówno w przypadku gdy w grę wchodzi długotrwałe leczenie, jak też natychmiastowa hospitalizacja, najlepiej zdecydować się na dogodne ubezpieczenie zdrowotne.
Facebook