Reklama
Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla nieubezpieczonych kobiet w ciąży i dzieci.
Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, dzieci, a także kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Facebook