Reklama
Wirus Zika - komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Informacja dotycząca wirusa Zika w związku z wykryciem przypadków zakażeń u osób, które powróciły/przyjechały z obszarów występowania Zika

W związku z przypadkiem wykrycia zakażenia wirusem Zika u osób, które powróciły/przyjechały do Polski z obszaru objętego występowaniem tych zakażeń przypominamy, że zakażenie wirusem Zika może szerzyć się jedynie w tych krajach, w których powszechnie występują gatunki komarów, które mają zdolność przenoszenia wirusa. Dlatego też zagrożenie szerzenia się zakażeń wirusa Zika ogranicza się do krajów Ameryki Południowej i Centralnej, Azji Południowo-Wschodniej oraz wysp Pacyfiku. W krajach europejskich notuje się jedynie przypadki zachorowań u osób powracających z ww. regionów.

Ocena ryzyka szerzenia się wirusa w Polsce

W Polsce brak jest warunków środowiskowo-klimatycznych, które mogłyby spowodować rozprzestrzenianie się choroby w naszym kraju. Dlatego też, ryzyko wystąpienia przypadków zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem Zika u osób zamieszkujących w Polsce jest związane z wyjazdami turystycznymi do regionów geograficznych powszechnego występowania komarów przenoszących wirusa Zika. Zakażenia nie szerzą się z człowieka na człowieka w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Notowano natomiast sytuacje przeniesienia zakażenia drogą płciową.

Zalecenie dla kobiet w ciąży oraz kobiet planujących ciążę

Ze względu na istnienie związku pomiędzy zakażeniem Zika i występowaniem wad wrodzonych u płodu w postaci małogłowia (mikrocefalia) kobiety w ciąży, a także kobiety planujące ciążę powinny zdecydowanie odłożyć podróż w rejony występowania Zika.

Kobiety w ciąży oraz kobiety planujące ciążę, które powróciły z regionów występowania wirusa Zika powinny skonsultować się lekarzem ginekologiem-położnikiem, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania diagnostycznego albo udzieli porady w zakresie planowania ciąży.Szczegółowe informacje dla osób powracających znajdują się na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zalecenia dla osób powracających z krajów tropikalnych

Równocześnie przypominamy, że wystąpienia choroby gorączkowej w okresie do 2-3 tygodni od powrotu z krajów leżących w strefie tropikalnej – w tym regionów występowania wirusa Zika – może wskazywać na zachorowanie na choroby tropikalne, do których należą malaria, denga, żółta gorączka czy też Zika. W takiej sytuacji należy zgłosić się do lekarza i poinformować go o historii podróży.

Objawy choroby tropikalnej

Na zakażenie chorobami tropikalnymi u osoby powracających z zagranicy mogą wskazywać takie objawy chorobowe jak gorączką, bóle głowy, mięśni lub stawów, bóle zagałkowe, zapalenia spojówek, wystąpienie wysypki grudkowej. Lekarz w zależności od historii przebytej przez chorego podróży oraz charakteru występujących objawów klinicznych wdroży odpowiednie postępowanie medyczne, w tym w razie konieczności zleci badania diagnostyczne, w kierunku chorób tropikalnych.

 

Źródło: GIS

Podziel się
Następny artykuł

Kleszcze to jedno z najgroźniejszych dla człowieka naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie. Jak ich uniknąć i jak postępować w przypad... czytaj dalej