Reklama
Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby (WZW) 2016
Światowy Dzień WZW, którego obchody przypadają 28 lipca 2016 r. to szansa na intensyfikację działań w zakresie wirusowego zapalenia wątroby (WZW) na szczeblu krajowym i międzynarodowym i wezwanie partnerów oraz państw członkowskich WHO do wsparcia wdrożenia pierwszej światowej strategii sektora zdrowia dotyczącej zwalczania WZW w latach 2016-2021, przyjętej podczas sześćdziesiątego dziewiątego Światowego Zgromadzenia Zdrowia w maju 2016.

Nowa strategia po raz pierwszy wprowadza światowe cele w walce z WZW, czyli zmniejszenie o 30% liczby nowych zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i C oraz zmniejszenie o 10% umieralności z powodu WZW do 2020 r. Strategia przewiduje głównie rozszerzenie programów szczepień przeciw WZW B, skupienie się na profilaktyce transmisji WZW B z matki na dziecko, zwiększenie bezpieczeństwa iniekcji, krwi i zabiegów chirurgicznych, świadczenia w zakresie „ograniczania szkód” kierowane do osób przyjmujących narkotyki drogą dożylną oraz zwiększenie dostępu do diagnozowania i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Apel o podjęcie działań

W Światowym Dniu WZW 2016, WHO wezwie decydentów politycznych, pracowników sektora ochrony zdrowia i wszystkich obywateli do zapoznania się z WZW i natychmiastowego działania. WHO podkreśla, że konieczne jest zapoznanie się z faktami na temat zakażeń, przebadanie w kierunku WZW oraz podjęcie leczenia w celu zmniejszenia liczby niepotrzebnych zgonów z powodu zakażenia, któremu można zapobiegać i które można leczyć. Na całym świecie realizowane będą działania mające na celu zwiększenie ogólnej wiedzy na temat ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby i zwiększenia dostępu do badań w kierunku WZW oraz leczenia.

Czym jest wirusowe zapalenie wątroby (WZW)

Wirusowe zapalenie wątroby to termin, którym określą się grupę zakażeń znanych jako WZW typu A, B, C, D i E, które dotykają setki milionów osób na całym świecie, wywołując choroby wątroby o ostrym przebiegu i przewlekłe, zabijając niemal 1,4 mln. ludzi rocznie, głównie za sprawą wirusów typu B i C. Szacuje się, że zaledwie 5% osób cierpiących na przewlekłe zapalenie wątroby jest świadomych zakażenia, a mniej niż 1% zakażonych ma dostęp do leczenia.

Światowy Dzień WZW 2016

Główne przesłania Światowego Dnia WZW 2016

Poznaj WZW – czy grozi Ci zakażenie?

  • Na całym świecie 400 mln. ludzi zakażonych jest wirusem zapalenia wątroby i biorąc pod uwagę zasięg tej epidemii, każdy może być zagrożony zakażeniem.

Poznaj WZW – poddaj się badaniom

  • Szacuje się, że 95% osób zakażonych WZW nie jest tego świadomych. Badania w kierunku WZW są złożone i mogą być drogie, a wielu krajach nie ma wystarczającego zaplecza laboratoryjnego. • Ale przygotowywane obecnie przez WHO wytyczne dla badań w kierunku WZW wskażą prostsze strategie badania i umożliwią zwiększenie liczby badań prowadzonych w kierunku WZW.

Poznaj WZW – żądaj leczenia

  • W skali całego świata, z powodu niskiej świadomości problemu i słabego dostępu do leczenia osób z wirusowych zapaleniem wątroby, większość potrzebujących nie otrzymuje leczenia.
  • Ponad 90% osób zakażonych WZW typu C może być całkowicie wyleczonych w ciągu 3-6 miesięcy.
  • Właściwe leczenie WZW typu B i C może zapobiegać rozwojowi zagrażających życiu powikłań przewlekłej choroby wątroby w postaci marskości i raka wątroby.
  • WHO podkreśla, że upowszechniając dostęp do leczenia WZW, w latach 2015 – 2030 można uratować 7 mln. ludzi, co przyniesie społecznościom również korzyści ekonomiczne.

 

Źródło: WHO

Podziel się
Następny artykuł

Około 75% stomii u pacjentów poniżej 18. roku życia wyłanianych jest w grupie noworodków i niemowląt. W większości przypadków u dzieci, stomia jest sp... czytaj dalej