Reklama
Studencie! Zobacz, gdzie się leczyć poza miejscem stałego zamieszkania!
Studia poza miejscem stałego zamieszkania to nie tylko nauka, ale niekiedy konieczność skorzystania z systemu opieki zdrowotnej. W związku z napływającymi od studentów zapytaniami, związanymi z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu, Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o możliwościach uzyskania świadczeń.

Jak stanowią przepisy prawa, pacjent wybiera swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania i może to być tylko jeden lekarz. Jednak jeśli nie odpowiada on oczekiwaniom lub z innych przyczyn wymaga zmiany na innego, można dokonać bezpłatnie kolejnego wyboru, jednak nie więcej, niż trzy razy w roku. Przy kolejnej, czwartej zmianie, koszt to 80 zł. Dlatego też Rzecznik Praw Pacjenta zaleca, żeby studenci przebywający poza miejscem stałego zamieszkania, a powracający w rodzinne strony tylko na weekendy oraz w święta, złożyli deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu w tym mieście, w którym podjęli naukę. 

Lekarz w innym mieście

Co ważne, w przypadku braku takiej deklaracji, student w sytuacji nagłego, pogarszającego się stanu zdrowia, ma prawo skorzystać z pomocy miejscowego lekarza. Nie jest wówczas wymagane złożenie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Istnieje jednak ryzyko, iż lekarz odmówi udzielenia pomocy, oceniając stan chorego. Odmowy udzielenia świadczenia nie może jednak udzielić personel pomocniczy. Co ważne: nie istnieje limit takich wizyt w ciągu roku. 

Nocna i świąteczna pomoc poza miejscem zamieszkania

Pacjent przebywający poza miejscem zamieszkania ma również możliwość skorzystania z nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Jest to świadczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z miejscem zamieszkania oraz lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Studenci w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. 

Leczenie specjalistyczne poza miejscem zamieszkania

W sytuacji, kiedy pacjent wymaga leczenia specjalistycznego, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowania nie są wymagane w przypadku świadczeń udzielanych przez ginekologa i położnika, dentystę, wenerologa, onkologa i psychiatrę. W pozostałych przypadkach wymagających objęcia pacjenta leczeniem specjalistycznym, konieczne jest skierowanie. Wystawia je lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz rodzinny kieruje także na niezbędne w procesie leczenia badania diagnostyczne.

W sytuacjach nagłych, wymagających leczenia szpitalnego, lekarz w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej kieruje pacjenta do szpitala. Skierowanie na hospitalizację może wystawić zarówno lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jak też lekarz prowadzący prywatną praktykę.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Podziel się
Następny artykuł

Jeśli chorujemy, to zazwyczaj krótko – wynika z raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnieniach lekarskich. Ponad jedna trzecia zwolnień trwa o... czytaj dalej