Reklama
Ciąża i urlop macierzyński a kończąca się umowa z pracodawcą
W związku pytaniami oraz wątpliwościami, pojawiającymi się w zgłoszeniach na infolinię od kobiet będących w ciąży oraz młodych mam przebywających na urlopie macierzyńskim, którym zakończyła się umowa o pracę, Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o prawach, jakie przysługują tej grupie pacjentek.

Bezpłatna opieka w ciąży i połogu

Kobiety w ciąży mają prawo do wyjątkowej troski w ramach świadczonej opieki zdrowotnej. W myśl Art. 68 ust. 3 Konstytucji, państwo ma obowiązek objęcia szczególną opieką zdrowotną m.in. dzieci do 18. lat, kobiety w ciąży, w okresie połogu. Zapis ten precyzuje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z powyższą ustawą, uprawnienie kobiety w ciąży do bezpłatnej opieki zdrowotnej trwa przez cały okres ciąży do zakończenia połogu, czyli przez 6 tygodni od dnia porodu. Osoba korzystająca z tego prawa powinna okazać dokument potwierdzający tożsamość
i obywatelstwo np. dowód osobisty lub podać numer PESEL.

Urlop macierzyński i zasiłek

Młode mamy przebywające na urlopie macierzyńskim, którym zakończyła się umowa o pracę, i które pobierają z tego tytułu zasiłek, są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do ostatniego dnia pobierania zasiłku czyli do końca urlopu macierzyńskiego. W tym okresie również dziecko pozostaje objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, natomiast składki na oboje opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W dniu zakończenia urlopu macierzyńskiego wspomniane ubezpieczenie wygasa. Aby w dalszym ciągu korzystać z ochrony ubezpieczeniowej młoda matka powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia przez osobę bliską np. męża lub zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Czytaj więcej: Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla nieubezpieczonych kobiet w ciąży i dzieci

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Podziel się
Następny artykuł

W całym kraju ruszyła Telefoniczna Informacja Pacjenta. Jest to jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Pra... czytaj dalej