Reklama
Komunikat GIS w sprawie wody Żywioł Żywiec Zdrój - wyniki kontroli

W związku ze zdarzeniem poparzenia przełyku u mężczyzny, który spożywał wodę Żywioł Żywiec Zdrój mocno gazowaną o pojemności 0,5 litra, oznaczoną nr partii S 08/08/08:49/3/1 oraz S 20/04/11:04/3/1, wyprodukowaną w zakładzie Żywiec Zdrój SA zlokalizowanym przy ul.Sprzymierzonych 71, 78-650 Mirosławiec, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje, że wyniki przeprowadzonych badań kontrpróbek w/w partii wody pobranych w dniu 22.09.2016r., na etapie produkcji oraz z produkcji bieżącej są prawidłowe w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Żródło: Zachodniopomorski PaństwowyWojewódzki Inspektor Sanitarnyw Szczecinie, dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka specjalista zdrowia publicznego.

 

Podziel się
Następny artykuł

W ubiegłym roku dopalaczami zatruło się ponad 7 tys. osób. Sankcje administracyjne dla handlujących substancjami są jednak mało skuteczne. Udaje się ś... czytaj dalej