Reklama
Dopalacze - jak wyglądają i jakie substancje zawierają najczęściej?

Substancje psychoaktywne, najczęściej identyfikowane w zabezpieczanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tzw. „dopalaczach”

Lista „TOP 5” zawiera informacje, mające ostrzegać o niebezpieczeństwach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, najczęściej wykrywanych w zabezpieczanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, tzw. „dopalaczach”.

Substancje aktywne w dopalaczach

Dla „dopalaczy” charakterystyczna jest wielość i „fantazyjność” nazw, a także brak opisu składu zawartości na opakowaniu. Pośrednio przemawia to za podejrzanym charakterem sprzedaży. Poniżej przykładowe zdjęcia „dopalaczy” sprzedawanych nielegalnie.
Oferowane „dopalacze” z reguły zawierają nieznane mieszaniny, których składnikami mogą być jedna lub więcej substancje psychoaktywne, a także zdarzają się przypadkowe zanieczyszczenia. W krótkim czasie po zażyciu, albo jednocześnie, biorący „dopalacze” piją alkohol lub wspomagają się kolejnymi substancjami psychoaktywnymi albo lekami. Stanowi to dodatkowe zagrożenie i utrudnia rozpoznanie oraz właściwe leczenie w szpitalach i ośrodkach toksykologicznych.

Zagrożenie dopalaczami najlepiej ilustruje stwierdzenie Marka Ryana, Dyrektora Louisiana Poison Center (cytat z The New York Times – An alarming new stymulant, 16.07.2011)
-„ Jeżeli zsumuje się wszystkie najgorsze efekty metamfetaminy, kokainy, PCP, LSD i ekstazy, to otrzyma się efekt, jaki czasami obserwujemy po dopalaczach.”

Nieprzewidziane reakcje organizmu

Ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy planują eksperymentować ze swoim zdrowiem, warto podkreślić, że najczęściej skład, dawki i działanie oferowanych produktów tzw. „dopalaczy” nie są nawet znane sprzedającemu, więc tym bardziej konsumentowi. Również reakcja organizmu jest zmienna i nieprzewidywalna. Co stanowi realne zagrożenie zdrowia i życia.

Używanie „dopalaczy prowadzi do groźnych dla życia ostrych zatruć a także może doprowadzić do uzależnienia, dezintegracji osobowości, depresji lub innych zaburzeń psychicznych a to z kolei do rozpadu rodziny, przerwania nauki, utraty pracy i innych negatywnych skutków społecznych.
Poniżej lista 5 substancji psychoaktywnych najczęściej wykrywanych w próbkach „dopalaczy”, pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

AB-CHMINACA 

Nazwa IPUAC:

N-{(1S)-1-(aminocarbonyl)-2-methylpropyl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

Co to jest AB-CHMINACA?

AB-CHMINACA należy do grupy syntetycznych kannabinoidów, budowa oparta jest na strukturze indazolu.

Jest wprowadzana do obrotu jako: zasuszona i rozdrobniona substancja roślinna koloru zielonego znajdująca się w woreczku foliowym z zapięciem strunowym umieszczonym w zamkniętym opakowaniu foliowym z etykietą.

Jest zwykle palona w postaci „jonitów” lub za pomocą fajki wodnej, może być również przyjmowana doustnie, lub przez inhalację.

Mechanizm działania na organizm:

AB-CHMINACA jest agonistą receptorów CB1 i CB2, działającym w mechanizmie stymulacji szlaków receptorowych Cb1 (ośrodkowych) i Cb2 (obwodowych) wykazując działanie narkotyczne, empatogenne, odurzające/psychotropowe, podobne do działania THC (marihuana).

Działania niepożądane m.in.:

 • wykazuje wysokie ryzyko przedawkowania
 • prowadzi do trwałych zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności funkcji poznawczych oraz układu immunologicznego
 • ostra niewydolność nerek

Substancja AB-CHMINACA stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi!

4-CMC

Nazwa IUPAC:

1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamin)-1-propanone

Co to jest 4-CMC?

4-CMC jest substancją psychoaktywną zaliczaną do grupy syntetycznych katynonów.

Jest dostępny handlowo w postaci kryształków, proszku, tabletek lub kapsułek.

Może być przyjmowany: doustnie, donosowo (wciąganie nosem), doodbytniczo w postaci żelowej kapsułki.

Mechanizm działania na organizm:

Działanie 4-CMC jest zbliżone do działania innego środka psychotropowego o nazwie 4-MMC (mefedron). Podobnie jak mefedron wykazuje aktywność w układzie dopaminergicznym i adrenergicznym ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka, podobnie jak amfetaminy, prowadząc do wystąpienia efektów jakościowo zbliżonych do opisywanych po zażyciu amfetaminy.

Działania niepożądane m.in.:

 • zaburzenia rytmu serca
 • długotrwałe ataki paniki
 • skurcze mięśni
 • bóle i zawroty głowy

Substancja 4-CMC stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi!

4-metylo-N,N-DMC 

Nazwa IPUAC: 

2-(dimethylamin)-1-(4-methylphenyl)-1-propanone

Co to jest 4-metylo-N,N-DMC?

4-metylo-N,N-DMC jest substancją psychoaktywną należącą do rodziny syntetycznych katynonów.

Jest wprowadzany do obrotu jako krystaliczna substancja koloru białego.

Może być przyjmowany doustnie lub donosowo.

Mechanizm działania na organizm:

4-metylo-N,N-DMC działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy wiążąc przekaźniki monoaminowe dopaminy, serotoniny i noradrenaliny, powodując ich uwalnianie.

Działania niepożądane m.in.:

 • arytmia serca
 • nadciśnienie
 • halucynacje
 • gwałtowny wzrost temperatury ciała

Substancja 4-metylo-N,N-DMC stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi!

4-EEC

Nazwa IUPAC:

2-(ethylamin)-1-(4-ethylophenyl)propan-1-one

Co to jest 4-EEC?

4-EEC jest syntetycznym katynonem z dużym potencjałem uzależniającym.

Jest dostępny handlowo w postaci białego proszku.

Może być przyjmowany: doustnie, donosowo (wciąganie nosem), doodbytniczo w postaci żelowej kapsułki.

Mechanizm działania na organizm:

Mechanizm działania 4-EEC polega najprawdopodobniej na wzroście uwalniania dopaminy oraz noradrenaliny z zakończeń nerwowych, przez co wykazują działanie psychostymulujące podobne do działania amfetaminy.

Działania niepożądane m.in.:

 • tachykardia
 • podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi
 • bóle w klatce piersiowej
 • agresja

Substancja 4-EEC stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi!

 

MDMB-CHMICA 

Nazwa IPUAC: 

Methyl 2-{[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino}-3-3-dimethylbutanoate

Co to jest MDMB-CHMICA?

MDMB-CHMICA jest substancją z grupy syntetycznych analogów funkcjonalnych kannabinoli (związki zawarte w konopiach).

Jest wprowadzana do obrotu jako susz roślinny koloru zielonego.

Przeważnie jest palona w postaci „jonitów” lub za pomocą fajki wodnej.

Mechanizm działania na organizm:

MDMB-CHMICA wykazuje silne powinowactwo do receptora kannabinoidowego CB1.

Działania niepożądane m.in.:

 • silne pobudzenie
 • przyspieszone tętno
 • nudności
 • epizody psychotyczne
 • myśli samobójcze

Substancja MDMB-CHMICA stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi!

Jak wyglądają dopalacze?

Jak już wspomniano, dopalacze mogą występować pod wieloma -często niepozornymi nazwami i przybierać różną formę, podobnie jak ich opakowania. Przykład:

Źródło: GIS

 

Podziel się
Następny artykuł

Wbrew pozorom nasz brzucha od środka nie ma jednolitej budowy, w powłokach jamy brzusznej można wyróżnić obszary o słabszej warstwie mięśniowe czytaj dalej