Reklama
Reklama
Opieka hospicyjna i paliatywna w warunkach stacjonarnych
Co obejmują świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach stacjonarnych?
Opieka hospicyjna i paliatywna w warunkach domowych
Co obejmują świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach domowych?
Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach ambulatoryjnych
Co obejmują świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych?
Zaświadczenie o ubezpieczeniu - skąd je wziąć?
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy, wg których lecząc się w przychodni czy szpitalu, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można potwierdzić na trzy sposoby.
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Zgodnie z przepisami prawa obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, dzieci, studenci, uczniowie, emeryci, renciści oraz bezrobotni.
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Osoby mieszkające w Polsce, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia.
Skargi i wnioski
Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ, możesz złożyć skargę w oddziale wojewódzkim Funduszu.
Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia medycznego
Korzystając z pomocy medycznej masz prawo do tego, żeby w czasie udzielania świadczenia przebywała razem z Tobą bliska Ci osoba. Obecność studentów medycyny, także wymaga Twojej świadomej zgody.
Leczenie - odmowa lub zgoda
Masz prawo wyrażenia zgody na zaproponowane leczenie lub zgłoszenie sprzeciwu. Możesz nie zgodzić się np. na zaproponowany zabieg operacyjny lub badanie. Twoja zgoda lub odmowa powinny zawsze zostać poprzedzone przedstawieniem przez lekarza wyczerpującej i obiektywnej informacji na temat stanu zdrowia oraz proponowanego leczenia, jego skutków, możliwych powikłań i ewentualnych konsekwencji jego zaniechania.
Informacje o Twoim stanie zdrowia - komu mogą zostać udostępnione?
Masz prawo decydować, komu poza Tobą mogą być przekazywane informacje. Osobą upoważnioną może być każda bliska Ci osoba. Nie decyduje o tym ani pokrewieństwo, ani miejsce zamieszkania.
Dokumentacja medyczna - kiedy i komu może zostać udostępniona?
Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę (w przychodni, szpitalu, poradni) jest własnością świadczeniodawcy, jednak masz pełne prawo wglądu w nią. Jeżeli jesteś nieprzytomny, dostęp do dokumentacji ma osoba wcześniej upoważniona przez Ciebie.