Reklama
Reklama
Zamiana leku na tańszy odpowiednik
Farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie (lek o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym).
Poziomy odpłatności leków
Ceny i marże leków refundowanych są stałe, ceny ­– wynegocjowane z producentami. Leki refundowane mają wyznaczone poziomy odpłatności oraz limit finansowania.
Likwidacja NFZ pierwszym etapem nowej reformy służby zdrowia
Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił założenia reformy systemu opieki zdrowotnej i nakreślił perspektywę czasową ich wdrożenia. Narodowa Służba Zdrowia zamiast NFZ.
Rośnie zapotrzebowanie na leki dla seniorów. Popyt zwiększy jeszcze projekt 75+
W kolejnych latach będzie rosło głównie zapotrzebowanie na leki stosowane w chorobach dotykających osób starszych – oceniają analitycy rynku. To efekt zmian demograficznych i wydłużającego się okresu życia.
Zasady refundacji leków
Minister zdrowia ma na celu zapewnienie społeczeństwu dostępu do produktów leczniczych skutecznych, bezpiecznych i obecnych na polskim rynku, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów leczenia ponoszonych przez pacjentów.
Wstępne badania lekarskie - kto i kiedy musi je wykonać?
Osoby, które podejmują pracę, są kierowane na wstępne badania lekarskie. Kto musi je wykonać, a kto jest z nich zwolniony?
Medycyna pracy - podstawowe informacje
Służba medycyny pracy została utworzona w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
Opieka hospicyjna i paliatywna w warunkach stacjonarnych
Co obejmują świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach stacjonarnych?
Opieka hospicyjna i paliatywna w warunkach domowych
Co obejmują świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach domowych?
Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach ambulatoryjnych
Co obejmują świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych?
Zaświadczenie o ubezpieczeniu - skąd je wziąć?
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy, wg których lecząc się w przychodni czy szpitalu, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można potwierdzić na trzy sposoby.
Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne
Zgodnie z przepisami prawa obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. pracownicy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, dzieci, studenci, uczniowie, emeryci, renciści oraz bezrobotni.
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
Osoby mieszkające w Polsce, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia.
Skargi i wnioski
Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw. Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany w placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ, możesz złożyć skargę w oddziale wojewódzkim Funduszu.
Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia medycznego
Korzystając z pomocy medycznej masz prawo do tego, żeby w czasie udzielania świadczenia przebywała razem z Tobą bliska Ci osoba. Obecność studentów medycyny, także wymaga Twojej świadomej zgody.
Leczenie - odmowa lub zgoda
Masz prawo wyrażenia zgody na zaproponowane leczenie lub zgłoszenie sprzeciwu. Możesz nie zgodzić się np. na zaproponowany zabieg operacyjny lub badanie. Twoja zgoda lub odmowa powinny zawsze zostać poprzedzone przedstawieniem przez lekarza wyczerpującej i obiektywnej informacji na temat stanu zdrowia oraz proponowanego leczenia, jego skutków, możliwych powikłań i ewentualnych konsekwencji jego zaniechania.
Informacje o Twoim stanie zdrowia - komu mogą zostać udostępnione?
Masz prawo decydować, komu poza Tobą mogą być przekazywane informacje. Osobą upoważnioną może być każda bliska Ci osoba. Nie decyduje o tym ani pokrewieństwo, ani miejsce zamieszkania.
Dokumentacja medyczna - kiedy i komu może zostać udostępniona?
Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę (w przychodni, szpitalu, poradni) jest własnością świadczeniodawcy, jednak masz pełne prawo wglądu w nią. Jeżeli jesteś nieprzytomny, dostęp do dokumentacji ma osoba wcześniej upoważniona przez Ciebie.