Reklama
Reklama
Cena leku refundowanego - od czego zależy?
Pewnie wiele osób zastanawia się od czego zależy cena leku refundowanego, czym spowodowane jest to, że za niektóre lekarstwa zapłacimy mniej, a za niektóre więcej. A więc rozwiejemy teraz wszelkie wątpliwości.
Darmowe porady telefoniczne dla pacjentów
Masz pytania odnośnie swojej choroby? A może potrzebujesz porady specjalisty, który rozwieje Twoje wątpliwości na polu zdrowotnym? Teraz możesz je uzyskać za darmo przez telefon.
Internetowe Konto Pacjenta
Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta. Ma być to ułatwienie dla pacjentów, w dużym skrócie - elektroniczna karta zdrowia.
Rejestracja dziecka online
Bycie młodą Mamą i młodym Tatą, poza ogromnym szczęściem, wiąże się również z ciągłym brakiem czasu. Od teraz można zdobyć kilka dodatkowych chwil, dzięki nowej usłudze, która daje możliwość zarejestrowania dziecka online - bez wizyt w urzędzie.
Leki 75+
Projekt jest skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia, ze schorzeniem mieszczącym się w zakresie wskazań objętych refundacją. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL.
Lista leków refundowanych od 1 maja 2018 r.
Ministerstwo Zdrowia udostępniło nowy wykaz leków refundowanych. Obowiązuje on od 1 maja 2018 roku.
Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program skierowany jest do osób w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).
Płatnik składek - zaległości. Zmiany od stycznia 2018
Jeśli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa.
E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS od stycznia 2018
E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS
Zaświadczenia z ZUS - teraz bez wniosku
Przy zaświadczeniach wydawanych na salach obsługi klienci ZUS nie muszą już wypełniać papierowych wniosków.
Zmiany w ubezpieczeniach dzieci rolników objętych KRUS-em
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników podpisał umowę, na mocy której dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS-ie, zyskają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Lubelskie na zasiłku z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny
Prawie dwa miliony zwolnień lekarskich na opiekę nad chorymi bliskimi wzięli Polacy w całym ubiegłym roku. Wolne od pracy z powodu choroby członka rodziny najczęściej wykorzystywali trzydziestolatkowie.
Aktualna lista leków refundowanych - od 1 listopada 2016 roku
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Ciąża i urlop macierzyński a kończąca się umowa z pracodawcą
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o prawach, jakie przysługują kobietom będącym w ciąży lub przebywającym na urlopie macierzyńskim.
Studencie! Zobacz, gdzie się leczyć poza miejscem stałego zamieszkania!
Studia poza miejscem stałego zamieszkania to nie tylko nauka, ale niekiedy konieczność skorzystania z systemu opieki zdrowotnej. W związku z napływającymi od studentów zapytaniami, związanymi z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu, Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o możliwościach uzyskania świadczeń.
Medycyna pracy: lekarz orzecznik będzie diagnozował
Jeśli zmiany wejdą w życie, lekarze medycyny pracy przestaną być wyłącznie orzecznikami. Będą także pacjentów diagnozować, leczyć oraz doradzać pracodawcom, jak utrzymywać załogę w zdrowiu.
Państwowa opieka dla osób starszych i chorych - jak ją uzyskać i ile kosztuje?
Osoby, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, mogą otrzymać wsparcie. Jest ono kierowane głównie do osób samotnych, ale mogą się o nie ubiegać również ci, którymi – z różnych przyczyn - najbliższa rodzina nie jest w stanie się zaopiekować.
Trwają prace resortu zdrowia nad projektem nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
Poprawa koordynacji leczenia pacjenta m.in. dzięki utworzeniu zespołów lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej - to jedno z głównych założeń do projektu ustawy przygotowywanej przez resort zdrowia.
Powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej? Projekt ustawy przyjęty przez rząd
Projekt ustawy zakłada rezygnację z dochodzenie przez NFZ roszczeń od nieubezpieczonych pacjentów za świadczenia udzielone im w ramach POZ.
3400 zł brutto miesięcznie od ZUS-u dla każdego Polaka, który ukończył 100 lat
Ponad 3,4 tys. zł brutto to wysokość honorowego świadczenia, które ZUS co miesiąc wypłaca każdemu, kto skończył 100 lat.