Reklama
Reklama
ogolne Image Banner 750 x 100
Lista leków refundowanych od 1 maja 2018 r.
Ministerstwo Zdrowia udostępniło nowy wykaz leków refundowanych. Obowiązuje on od 1 maja 2018 roku.
Program profilaktyki chorób układu krążenia
Program skierowany jest do osób w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).
Płatnik składek - zaległości. Zmiany od stycznia 2018
Jeśli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa.
E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS od stycznia 2018
E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS
Zaświadczenia z ZUS - teraz bez wniosku
Przy zaświadczeniach wydawanych na salach obsługi klienci ZUS nie muszą już wypełniać papierowych wniosków.
Zmiany w ubezpieczeniach dzieci rolników objętych KRUS-em
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników podpisał umowę, na mocy której dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS-ie, zyskają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Lubelskie na zasiłku z powodu opieki nad chorym członkiem rodziny
Prawie dwa miliony zwolnień lekarskich na opiekę nad chorymi bliskimi wzięli Polacy w całym ubiegłym roku. Wolne od pracy z powodu choroby członka rodziny najczęściej wykorzystywali trzydziestolatkowie.
Aktualna lista leków refundowanych - od 1 listopada 2016 roku
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Ciąża i urlop macierzyński a kończąca się umowa z pracodawcą
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o prawach, jakie przysługują kobietom będącym w ciąży lub przebywającym na urlopie macierzyńskim.
Studencie! Zobacz, gdzie się leczyć poza miejscem stałego zamieszkania!
Studia poza miejscem stałego zamieszkania to nie tylko nauka, ale niekiedy konieczność skorzystania z systemu opieki zdrowotnej. W związku z napływającymi od studentów zapytaniami, związanymi z dostępem do lekarza pierwszego kontaktu, Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o możliwościach uzyskania świadczeń.
Medycyna pracy: lekarz orzecznik będzie diagnozował
Jeśli zmiany wejdą w życie, lekarze medycyny pracy przestaną być wyłącznie orzecznikami. Będą także pacjentów diagnozować, leczyć oraz doradzać pracodawcom, jak utrzymywać załogę w zdrowiu.
Państwowa opieka dla osób starszych i chorych - jak ją uzyskać i ile kosztuje?
Osoby, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają opieki, mogą otrzymać wsparcie. Jest ono kierowane głównie do osób samotnych, ale mogą się o nie ubiegać również ci, którymi – z różnych przyczyn - najbliższa rodzina nie jest w stanie się zaopiekować.
Trwają prace resortu zdrowia nad projektem nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
Poprawa koordynacji leczenia pacjenta m.in. dzięki utworzeniu zespołów lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej - to jedno z głównych założeń do projektu ustawy przygotowywanej przez resort zdrowia.
Powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej? Projekt ustawy przyjęty przez rząd
Projekt ustawy zakłada rezygnację z dochodzenie przez NFZ roszczeń od nieubezpieczonych pacjentów za świadczenia udzielone im w ramach POZ.
3400 zł brutto miesięcznie od ZUS-u dla każdego Polaka, który ukończył 100 lat
Ponad 3,4 tys. zł brutto to wysokość honorowego świadczenia, które ZUS co miesiąc wypłaca każdemu, kto skończył 100 lat.
Dysponentami tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta są najbliżsi. Lekarze protestują
Dysponentem tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta są jego najbliżsi. Rodzina ma prawo domagać się od lekarza informacji o leczeniu zmarłego – przewidują przepisy, które weszły w życie. Sprzeciwia im się samorząd lekarski.
60 tys. chorych na schizofrenię pozbawionych dostępu do nowoczesnego leczenia
Nowa lista leków refundowanych, która wchodzi w życie 1 września, dyskryminuje znaczną część chorych na schizofrenię – alarmują psychiatrzy. Wprowadza wprawdzie refundację jednego spośród nowoczesnych leków o przedłużonym działaniu, równocześnie jednak ogranicza możliwości ich stosowania.
Polskie ubezpieczenie a nieplanowane leczenie za granicą - co trzeba o nim wiedzieć?
Pacjenci uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą korzystać z uprawnień wynikających z unijnego mechanizmu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Transgraniczna opieka zdrowotna - kto może z niej skorzystać?
Leczenie w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej polega na tym, że pacjenci mogą – na zasadach określonych w przepisach – korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w innych państwach Unii Europejskiej. 
ABC podstawowej opieki zdrowotnej - sprawdź, jakie daje Ci prawa i możliwości
Jak często można zmieniać lekarza? Jakie badania może zlecić internista? Gdzie w nocy szukać bezpłatnej pomocy medycznej? Czy chory może pójść do lekarza w innym województwie? Na te i podobne pytania znajdziesz odpowiedź w artykule.