Reklama
Reklama
Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
Osoby mieszkające w Polsce, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia.
Zaświadczenie o ubezpieczeniu - skąd je wziąć?.
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują przepisy, wg których lecząc się w przychodni czy szpitalu, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można potwierdzić na trzy sposoby.
Chory nie odpoczywa. Nauczycielka wygrała w Trybunale Sprawiedliwości UE.
Pracownik nie traci prawa do urlopu wypoczynkowego, nawet jeśli w tym samym czasie przebywał na zwolnieniu chorobowym – wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
Powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej? Projekt ustawy przyjęty przez rząd.
Projekt ustawy zakłada rezygnację z dochodzenie przez NFZ roszczeń od nieubezpieczonych pacjentów za świadczenia udzielone im w ramach POZ.
Trwają prace resortu zdrowia nad projektem nowej ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
Poprawa koordynacji leczenia pacjenta m.in. dzięki utworzeniu zespołów lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej - to jedno z głównych założeń do projektu ustawy przygotowywanej przez resort zdrowia.
Facebook