Reklama
ABC podstawowej opieki zdrowotnej - sprawdź, jakie daje Ci prawa i możliwości
Jak często można zmieniać lekarza? Jakie badania może zlecić internista? Gdzie w nocy szukać bezpłatnej pomocy medycznej? Czy chory może pójść do lekarza w innym województwie? Na te i podobne pytania znajdziesz odpowiedź w artykule.

Wybór lekarza POZ - jak to zrobić?

Aby korzystać z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wybierz lekarza POZ. Możesz bezpłatnie wybrać lekarza POZ trzy razy w roku. Pisemną deklarację wyboru lub zmiany złóż bezpośrednio w rejestracji wybranej przez Ciebie przychodni.

Opłata nie jest pobierana:

 • jeżeli zmieniasz miejsce zamieszkania;
 • jeżeli wybrany przez Ciebie lekarz POZ przestał udzielać świadczeń opieki zdrowotnej;
 • z innych przyczyn, niezależnych od Twojej woli.

Lekarz w innym mieście?

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na wakacjach lub w delegacji) masz prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Jakie badania może zlecić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej?

Badania medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 1. Badania hematologiczne:
  morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi, morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, retikulocyty, odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
  Sód, potas, wapń zjonizowany, żelazo, żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC), stężenie transferryny, stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c), mocznik; kreatynina, glukoza, test obciążenia glukozą, białko całkowite, proteinogram, albumina, białko C-reaktywne (CRP), kwas moczowy, cholesterol całkowity, cholesterol-HDL, cholesterol-LDL, triglicerydy (TG), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, fosfataza alkaliczna (ALP), aminotransferaza asparaginianowa (AST), aminotransferaza alaninowa (ALT), gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP), amylaza, kinaza kreatynowa (CK), fosfataza kwaśna całkowita (ACP), czynnik reumatoidalny (RF), miano antystreptolizyn O (ASO), hormon tyreotropowy (TSH), antygen HBs-AgHBs, VDRL, FT3, FT4, PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 3. Badania moczu:
  ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu, ilościowe oznaczanie białka, ilościowe oznaczanie glukozy;, ilościowe oznaczanie wapnia, ilościowe oznaczanie amylazy.
 4. Badania kału:
  badanie ogólne, pasożyty, krew utajona – metodą immunochemiczną.
 5. Badania układu krzepnięcia:
  wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen.
 6. Badania mikrobiologiczne:
  posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
  USG tarczycy i przytarczyc, USG ślinianek, USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego, USG obwodowych węzłów chłonnych.
 9. Spirometria.
 10. Zdjęcia radiologiczne:
  zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej, zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej, zdjęcie czaszki, zdjęcie zatok, zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 11. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:
  gastroskopia, kolonoskopia.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

W godzinach 8:00 – 18:00 masz prawo do opieki zdrowotnej w swojej przychodni. Po godzinach pracy poradni POZ, czyli od 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta możesz korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Udzielanie świadczeń nie podlega rejonizacji – możesz skorzystać z usług każdej przychodni. Informację o tym, gdzie w danym rejonie jest sprawowana nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, możesz uzyskać u swojego lekarza POZ lub we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ.

Lekarz dyżurujący w przychodni udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie lub w medycznie uzasadnionych przypadkach– w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek na zdrowiu, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może wpłynąć niekorzystnie na stan zdrowia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania!

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z leczeniem rozpoczętym wcześniej;
 • recepty na leki stosowane stale w związku z przewlekłym schorzeniem;
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

 

Źródło: MZ

Podziel się
Następny artykuł

Przy zaświadczeniach wydawanych na salach obsługi klienci ZUS nie muszą już wypełniać papierowych wniosków. czytaj dalej