Reklama
Zdrowie psychiczne Polaków – raport GUS
W warunkach ambulatoryjnych w ciągu 2013 r. w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu i innych substancji leczyło się ponad 1,6 mln osób, czyli ponad 4% wszystkich Polaków. To znacznie więcej, niż przed rokiem (wzrost o 64 tys.).

Uwzględniając przyczyny korzystania z tej formy opieki można powiedzieć, ze prawie 1,4 mln osób będących pod opieką tych poradni potrzebowało pomocy z uwagi na występujące zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania. Kolejne blisko 180 tys. osób leczyło się z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu, a niespełna 32 tys. osób – z powodu używania środków psychoaktywnych (opiaty, kokaina, leki uspokajające i nasenne, inne substancje pobudzające i halucynogenne, lotne rozpuszczalniki, itp.). Wskaźniki chorobowości na 100 tys. ludności dla tych trzech grup diagnoz wyniosły odpowiednio: 3571, 467 i 82 i były wyższe niż 2012 r. (odpowiednio: 3432, 462 i 72).

Na co chorujemy?

W strukturze zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania leczonych w warunkach ambulatoryjnych dominowały zaburzenia nerwicowe (1120 leczonych na 100 tys. ludności) oraz zaburzenia nastroju (840 leczonych na 100 tys. ludności). W sumie te dwie grupy diagnoz stwierdzono u prawie 47% ogółu pacjentów leczonych w tych trzech poradniach. Blisko co 9 pacjent leczył się z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu, głównie z powodu zespołu uzależnienia, a co 50-ty z powodu zaburzeń psychicznych, spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.

Porównując dane z kolejnych dwóch lat, można powiedzieć, że w 2013 r. wzrosła znacząco liczba pacjentów, u których zdiagnozowano: zaburzenia nastroju oraz zaburzenia nerwicowe (łącznie o ponad 50 tys.), organiczne zaburzenia psychiczne (o blisko 5 tys.) oraz zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (o 5 tys. osób więcej). Nieznacznie również wzrosła liczba pacjentów uzależnionych od alkoholu (o prawie 2 tys.) oraz pacjentów uzależnionych od innych środków psychoaktywnych – o prawie 4 tys. osób.

Chorzy w podziale na województwa

Uwzględniając zróżnicowanie terytorialne osób leczących się warunkach ambulatoryjnych można stwierdzić, że najliczniej w poradniach zdrowia psychicznego, odwykowych i uzależnień leczyli się mieszkańcy województw: łódzkiego (5,7% ludności), kujawsko-pomorskiego i lubuskiego (po 5% ludności), a w następnej kolejności mieszkańcy województwa dolnośląskiego, małopolskiego, pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego (co najmniej 4,2% ludności), najrzadziej natomiast mieszkańcy województwa wielkopolskiego, opolskiego i warmińsko-mazurskiego – mniej niż 3,6 % ludności.

 

Źródło: GUS, „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 roku”.

Podziel się
Następny artykuł

Warto się zatrzymać i odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie: Czy na pewno jestem zadowolony ze swojego życia i nie będę kiedyś żałował, że... czytaj dalej