Reklama
Warszawa: bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób dyskryminowanych

Warszawa bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób dyskryminowanych

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego skierowanego do osób doświadczających dyskryminacji. Wsparcie udzielane będzie w dwóch formach:

 • bezpośrednich wizyt w gabinecie w Otwartej Przestrzeni (konieczne wcześniejsze umówienie się);
 • wsparcia telefonicznego pod numerem: 516 616 270;


Projekt „Masz prawo do równego traktowania. Poradnictwo prawno-psychologiczne dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Projekt współprowadzony jest w partnerstwie z Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, które udziela porad prawnych.

 DLA KOGO?
Bezpłatne wsparcie psychologiczne przeznaczone jest dla osób zamieszkałych na terenie m.st Warszawy, doświadczających dyskryminacji w takich obszarach jak np.:

 • dostęp do dóbr i usług,
 •  zatrudnienie,
 •  edukacja,
 •  dostęp do opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego,
 • a także ze względu na różne przesłanki tj.:
 •  wiek,
 •  płeć,
 •  niepełnosprawność,
 •  stan zdrowia,
 •  orientację seksualną,
 •  tożsamość płciową,
 •  pochodzenie etniczne i narodowe,
 •  religię czy światopogląd.

Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze wsparcia za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna/ki prawnego/ej, podpisaną osobiście przez niego_nią w lokalu Otwartej Przestrzeni przed skorzystaniem ze wsparcia.


Zapisy: 
 tel. 511 028 333
 e-mail: info@otwartaprzestrzeń.pl

 

Zachęcamy do skorzystania! 

Źródło: https://www.facebook.com/events/2215774918734329/

Podziel się
Następny artykuł

Udar jest chorobą rozpoczynającą się nagle i w krótkim czasie może doprowadzić do głębokiej niesprawności i całkowitej niesamodzielności w codziennych... czytaj dalej