Reklama
Ułatwienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły cieszyć się z różnego rodzaju udogodnień. Dobrą wiadomością jest to, że będą one miały łatwiejszy dostęp do rehabilitacji, a  także czeka je krótszy czas oczekiwania na nią. 

Dodatkowo będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń:

  • opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej)
  • opieki zdrowotnej w szpitalach
  •  z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach
  • świadczeń rehabilitacji leczniczej

Oznacza to, że:

  • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Konieczne jest jednak udokumentowanie przysługujących uprawnień poprzez okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W każdym oddziale wojewódzkim NFZ działa specjalny numer telefonu, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Numery telefonów są dostępne na stronach oddziałów wojewódzkich oraz Centrali NFZ.

Źródło: NFZ

Podziel się