Reklama
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - 10 października 2016
10 października 2016 roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Hasło tegorocznej edycji to "Godność a zdrowie psychiczne: Pierwsza pomoc psychologiczno-psychiatryczna dla wszystkich".

Światowa Organizacja Zdrowia zwraca uwagę, że tysiące ludzi z zaburzeniami psychicznymi na całym świecie, jest pozbawionych praw człowieka. Dotyka ich nie tylko dyskryminacja, napiętnowanie, marginalizowanie, ale także doświadczają emocjonalnego i fizycznego znęcania się (ośrodki pomocy, społeczność). Słaba jakość świadczonej opieki powodowana brakami kierunkowo wykształconego i doświadczonego personelu, a także sam standard obiektów sprawia, że dochodzi do wielu nieprawidłowości.  

25% populacji świata z zaburzeniami

Celem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest podniesienie świadomości zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym oraz mobilizacja do podjęcia wysiłków na rzecz poprawy i ochrony zdrowia psychicznego. Najważniejsze zadanie to przekazanie szerokiej publiczności informacji o ogromnym rozpowszechnieniu zaburzeń psychicznych, które są mylnie uważane za problem niszowy. Tymczasem różne formy zaburzeń psychicznych dotykają blisko 25% populacji, a estymacja WHO sugeruje, że już w roku 2020 depresja będzie drugą co do znaczenia przyczyną niepełnosprawności na świecie. Największe znaczenie mają zaburzenia uważane za skutek przemian cywilizacyjnych (pośpiechu, niestabilności itp.) oraz zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym i wikłające ich przebieg.

Stop stygmatyzacji!

Celem powiązanym z poprzednim jest zredukowanie efektu stygmatyzacji związanego z zaburzeniami psychicznymi. Efektem stygmatyzacji jest ze strony pacjentów unikanie leczenia psychiatrycznego, a ze strony otoczenia unikanie kontaktu z osobami chorymi. Tragicznym skutkiem stygmatyzacji psychiatrycznej jest dyskryminacja chorych psychicznie w różnych obszarach życia społecznego, od trudności w uzyskaniu zatrudnienia do zaniżania kosztów leczenia psychiatrycznego i zaniedbywania elementarnej potrzeby zapewnienia godziwych warunków leczenia. Skrajnym wyrazem dyskryminacji są (zdarzające się nadal) trudności w uzyskaniu pomocy lekarskiej w przypadku somatycznych problemów osób chorych psychicznie. Kolejnym celem ŚDZP jest przedstawienie współczesnej oferty leczenia psychiatrycznego i przełamanie stereotypu o złym rokowaniu zaburzeń psychicznych. 

Ponieważ obchody ŚDZP mają różne formyi kierowane są do szerokiej publiczności, stwarzają nadzieję na wytworzenie świadomych grup nacisku (osób chorych, ich rodzin i profesjonalistów), które mogą wpłynąć na zmiany legislacyjne w zakresie psychiatrii, bowiem jakość legislacji psychiatrycznej jest niska, a ekspertyzy prawne wskazują na sprzeczność niektórych przepisów z aktami prawnymi wyższego rzędu.

 

Źródło: WHO, MZ
Podziel się
Następny artykuł

Jak wynika z badania, 41 proc. respondentów wierzy w cuda, 37 proc. – w prorocze sny i tyle samo w egzorcyzmy. czytaj dalej