Reklama
Światowy Dzień bez Tytoniu - będą wprowadzone jednolite opakowania papierosów

Co roku 31 maja, WHO wraz z partnerami organizując obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, podkreśla zagrożenia dla zdrowia wynikające z używania tytoniu i występuje w roli rzecznika skutecznej polityki zmierzającej do ograniczenia użycia tytoniu.

Jednolite opakowania papierosów

W związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu, 31 maja 2016 r. WHO i Sekretariat Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu wzywają wszystkie państwa, aby przygotowały się do wprowadzenia jednolitych (standaryzowanych) opakowań wyrobów tytoniowych. Neutralne, jednolite opakowanie to ważny krok w kierunku ograniczenia popytu. Zmniejsza atrakcyjność wyrobów tytoniowych, ogranicza możliwość wykorzystywania opakowań jako nośnika reklamy i promocji, ogranicza stosowanie wprowadzających w błąd opakowań i oznakowani oraz zwiększa skuteczność ostrzeżeń zdrowotnych.

Neutralne, jednolite opakowania wyrobów tytoniowych to efekt działań podejmowanych w celu ograniczenia lub wprowadzenia zakazu umieszczania logo, kolorów, wizerunku marki lub informacji promocyjnych na opakowaniach. Na jednolitym opakowaniu będzie można umieścić wyłącznie nazwę marki i produktu - w standardowym kolorze i wydrukowane standardową czcionką.

W wytycznych do artykułów 11 i 13 Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu zaleca się rozważenie wprowadzenia jednolitych opakowań. Neutralne, jednolite opakowania to kolejny krok będący kontynuacją wcześniej podejmowanych działań i element kompleksowego, wielosektorowego podejścia do ograniczenia użycia tytoniu. Decydenci polityczni, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i wszyscy obywatele mogą zaangażować się w działania, które spowodują, że rząd rozważy wprowadzenie jednolitych opakowań.

Zainteresowanie jednolitymi opakowaniami wyrobów tytoniowych rośnie na całym świecie: 

  • W grudniu 2012 r. Australia jako pierwszy kraj na świecie podjęła decyzję o wdrożeniu jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych.
  • W 2015 r. w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji uchwalono przepisy o wprowadzeniu jednolitych opakowań od maja 2016. 

W wielu państwach rozważania dotyczące przyjęcia przepisów wprowadzających jednolite opakowania są obecnie na bardzo zaawansowanym etapie.

Źródło: Państwowy Zakład Higieny

Podziel się
Następny artykuł

Obturacyjny bezdech senny, czyli OBS, to dolegliwość, której współczesna medycyna poświęca coraz więcej miejsca. Szacuje się, że choroba może występow... czytaj dalej