Reklama
Raport: Polacy wydają na leczenie średnio 807 zł w trzy miesiące
W Polsce wydatki na zdrowie nie są wysokie. Według statystyk World Health Organization, wydatki na służbę zdrowia w Polsce w 2014 roku stanowiły 6,4% PKB i od 2004 roku (kiedy wynosiły 6,2% PKB) praktycznie nie wzrosły. Udział wydatków na ochronę zdrowia w kraju jest mniejszy niż w Czechach (7,4% PKB), na Słowacji (8,1%) czy na Węgrzech (7,4%), nie wspominając już o krajach Europy Zachodniej.

Różne są także modele finansowania opieki zdrowotnej oraz udział publicznych i prywatnych wydatków na zdrowie. W Polsce w 2014 roku 71% stanowiły nakłady publiczne, a 29% wydatki prywatne. W Czechach z funduszy publicznych finansuje się 84,5% wydatków na zdrowie, na Słowacji – 72,5%, na Węgrzech – 66%, a w Szwecji – 84%. 

Wydatki na leki

Na leki zalecane przez lekarza, kupowane na receptę lub bez, w polskich gospodarstwach domowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy wydano średnio 417,20 zł. Jednak 12% ankietowanych zadeklarowało, że w ich gospodarstwach domowych w ogóle nie wydano na ten cel pieniędzy. 

Wydatki na stomatologię i usługi specjalistyczne

Na leczenie stomatologiczne, usługi protetyczne, itp., aż 60% respondentów nie wydało w ciągu trzech miesięcy ani złotowki. Ogólnie średnia kwota wydana na ten cel w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe wyniosła 212,02 zł. Z kolei na leczenie i badania ogólne albo specjalistyczne ((w tym także na dodatkowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne), w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie wydawało pieniędzy 68% respondentów. Średnio w polskich gospodarstwach domowych respondentów na te usługi przeznaczono 148,54 zł. 

Zdecydowana większość, bo aż 90% respondentów zadeklarowało, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy w ich gospodarstwach domowych w ogóle nie wydano pieniędzy na sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny, natomiast średnio na ten cel wydano 29,39 zł w przeliczeniu na gospodarstwo domowe.

W gospodarstwach domowych osób, które zadeklarowały, że wydano w nich pieniądze na w/w artykuły lub usługi (a więc przy wyłączeniu licznej grupy deklarujących, że w ich gospodarstwach w ogóle nie przeznaczono na te cele pieniędzy), średnie wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy kwoty kształtują się następująco:

  • na leki zalecane przez lekarza – 478 zł,
  • na leczenie stomatologiczne / usługi protetyczne – 596 zł,
  • na leczenie i badania ogólne lub specjalistyczne – 554,50 zł,
  • na sprzęt medyczny / rehabilitacyjny – 410 zł. 

Zróżnicowanie wiekowe

Największe wydatki na leczenie i usługi medyczne deklarują osoby z najstarszej grupy wiekowej – 65+, bo średnio aż 554 zł w gospodarstwie domowym w ciągu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających badanie, a najmniejsze – ankietowani z najmłodszej grupy, w wieku 18–24 lata – 323 zł w gospodarstwie domowym. Jeśli natomiast chodzi o stomatologię i protetykę, najstarsi badani deklarują najmniejsze kwoty – średnio 77 zł w gospodarstwie domowym, natomiast największe (prawie 4 razy większe) – osoby w wieku 35–44 lata – średnio 325 zł.

 

Źródło: CBOS 2016

Podziel się
Następny artykuł

Magnez jest niezbędnym pierwiastkiem, który odgrywa istotną rolę w odpowiednim funkcjonowaniu organizmu. czytaj dalej