Reklama
Przepuklina pachwinowa - czym jest i jak powstaje?

Wbrew pozorom nasz brzucha od środka nie ma jednolitej budowy, w powłokach jamy brzusznej można wyróżnić obszary o słabszej warstwie mięśniowej, które charakteryzują się większą podatnością na powstawanie przepuklin. Do ich pojawienia się przyczynia się szczególnie otyłość, przerost prostaty, palenie papierosów oraz nadmierne obciążenie mięśni brzucha podczas treningu siłowego. Za powstanie przepukliny odpowiada również nagły wzrost ciśnienia w jamie brzusznej spowodowany raptownym dźwignięciem czegoś bardzo ciężkiego, kichnięciem czy silnym i długo trwającym kaszlem. Ponadto silne parcie na stolec oraz wykonywanie ćwiczeń bez uprzedniej rozgrzewki może skutkować nagłą zwyżką ciśnienia wewnątrzbrzusznego.

Przepuklina lokalizuje się najczęściej w pachwinach, głównie u mężczyzn. Tworzy miękkie uwypuklenie obejmujące przemieszczony ze swojego anatomicznego położenia fragment jelita bądź otrzewnej, która jest błoną wyścielającą od środka jamę brzuszną. 

Wśród wszystkich przepuklin brzusznych, przepukliny pachwinowe stanowią największy odsetek przypadków (70%) i siedem razy częściej powstają u mężczyzn niż u kobiet.

Dlaczego leczenie operacyjne przepukliny pachwinowej jest nieuniknione?

Na samym początku przepuklina pachwinowa może przybierać niewielkie rozmiary i nie powodować żadnych dolegliwości, wtedy jest jeszcze możliwość odczekania z zabiegiem. Błędem jest jednak lekceważenie problemu i przekonanie, że z czasem przepuklina ulegnie zanikowi, ponieważ zaniedbana przepuklina może stać się źródłem poważnych komplikacji. Zatem bardzo ważne są regularne wizyty kontrolne u lekarza i obserwacja mająca na celu wczesne wychwycenie ewentualnego powiększenia się przepukliny lub pojawienia się dodatkowych objawów stanowiących wskazanie do przeprowadzenia zabiegu. Operacja to obecnie jedyna skuteczna metoda leczenia przepuklin pachwinowych, jej przeprowadzenie jest konieczne ze względu na ryzyko uwięźnięcia przepukliny i związane z tym komplikacje, które mogą mieć śmiertelne skutki.

Konsekwencje opóźniania leczenia operacyjnego 

Nie przeprowadzenie operacji na czas grozi powikłaniami. Za najniebezpieczniejsze uważa się właśnie wspomniane uwięźnięcie przepukliny, kiedy to fragment jelita zostaje uwięziony w worku przepuklinowym i jego odprowadzenie do jamy brzusznej staje się niemożliwe. Ze względu na powstałą niedrożność treść jelitowa nie może się przesuwać, a uciśnięte naczynia odżywiające daną część jelita nie są w stanie doprowadzać krwi, co naraża pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Niebezpieczeństwo związane z uwięźnięciem jelita 

Niedostatecznie szybkie podjęcie działania wydłuża czas niedokrwienia jelita, czego konsekwencją może być jego martwica, zapalenie otrzewnej lub wstrząs septyczny, a nawet śmierć pacjenta. Dlatego też w sytuacji uwięźnięcia jelita zabieg powinien zostać przeprowadzony jak najszybciej. Warto mieć jednak na uwadze, że interwencja chirurgiczna w stanie ostrym związana jest z bardzo wysokim ryzykiem wystąpienia komplikacji w trakcie jak i po operacji. Oprócz tego u części pacjentów zagrożonych zakażeniem niemożliwe jest zastosowanie syntetycznej siatki podczas zabiegu. W przypadku zmian martwiczych w obrębie zakleszczonej części jelita niezbędne jest jej doszczętne usunięcie. Nie warto czekać z operacją aż do sytuacji zagrożenia życia, lepiej wykonać zabieg w trybie planowym, co znacznie ułatwia przebieg leczenia. 

Podziel się
Następny artykuł

Barszcz Sosnowskiego to agresywna, inwazyjna roślina parząca, bardzo trudna do zwalczenia, powodująca oparzenia u ludzi i degradację środowiska przyro... czytaj dalej