Reklama
Projekt ustawy "Za życiem" - 4000 zł dla matek, które urodzą ciężko chore dziecko
Rząd Beaty Szydło przygotował projekt ustawy, która ma zachęcić matki w tzw. "trudnej ciąży" do rodzenia dzieci, a także zapewnić opiekę i wsparcie niepełnosprawnym dzieciom oraz ich rodzinom już po urodzeniu.

W projekcie czytamy, że z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Ponadto wsparcie ma przejawiać się w zapewnieniu dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, dostępu do odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla ciężko chorego dziecka, w tym opieki paliatywno-hispicyjnej poza kolejnocią, a oprócz tego ma być zapewniony dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, możliwość przeprowadzenia porodu w szpitalu III stopnia referencyjności (szpitale kliniczne państwowych uczelni medyczych, przyp. red.).

W projekcie ustawy znajduje się także propozycja powołania asystentów rodziny, którzy będą koordynować wsparcie w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, dostępu do rehabilitacji. Każdego roku na ten cel ma być przeznaczonych 70 mln złotych z Funduszu Pracy.

Źródło: YouTube


Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku.

Rada Ministrów w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. przyjmie program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

Zobacz cały tekst projektu ustawy

 

Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 

 

Podziel się
Następny artykuł

Endometrioza, bolesna choroba, często prowadząca do niepłodności, jest ciągle mało znana w Polsce, choć cierpi na nią 1 mln kobiet. Tymczasem, ostatni... czytaj dalej