Reklama

Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach domowych obejmują:

  1. świadczenie opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów i fizjoterapeutów;
  2. leczenie farmakologiczne;
  3. leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
  4. leczenie innych objawów chorobowych
  5. zapobieganie powikłaniom;
  6. bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych i środków pomocniczych (np. inhalatory, glukometry, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi).
  7. badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenia w warunkach domowych udzielane są przy zachowaniu całodobowego dostępu przez 7 dni w tygodniu do lekarza i pielęgniarki, porad lekarskich w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż 2 w miesiącu), wizyt pielęgniarskich w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż 2 w tygodniu).

Świadczenia gwarantowane, mogą być udzielane osobom dorosłym w ramach domowej opieki paliatywnej dla dzieci w przypadku gdy:

  • choroba ma charakter wrodzony lub została zdiagnozowana przed ukończeniem przez pacjenta 18. roku życia, pod warunkiem korzystania ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia przez niego 18. roku życia,
  • nie istnieje możliwość odpowiedniego udzielania świadczeń gwarantowanych przez hospicja domowe dla dorosłych ze względu na rzadki charakter choroby pacjenta lub miejsce zamieszkania.

Źródło: MZ

Podziel się
Następny artykuł

Co obejmują świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach stacjonarnych? czytaj dalej