Reklama
Medycyna pracy – kiedy trzeba udać się na badania?

Przyjmując się do nowej pracy, każdy pracownik wysyłany jest na badania wstępne do lekarza medycyny pracy. Oprócz tego, w ciągu trwania umowy pracodawca może wysłać pracownika na kontrolne i okresowe badania pracownicze. Obowiązkowe jest odbycie przynajmniej jednej wizyty lekarskiej w każdej pracy, do której pracownik się zatrudnia.

Kiedy należy iść do lekarza medycyny pracy?

Medycyna pracy zajmuje się badaniem oraz kontrolą zdrowia wszystkich pracowników. Aby móc pracować, lekarz medycyny pracy po badaniu wystawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy i zdolności do wykonywania danego zawodu. Zanim pracownik rozpocznie pracę w przedsiębiorstwie, musi on wykonać badania u lekarza medycyny pracy. Dodatkowo w trakcie trwania pracy u jednego pracodawcy, pracownik powinien poddawać się badaniom kontrolny, o których częstotliwości decyduje lekarz lub pracodawca. Skierowanie na takie badania dostaje się w miejscu pracy. Pracodawca powinien przekazać skierowanie na badania pracownicze w dwóch egzemplarzach. Lekarz medycyny pracy najczęściej oprócz badań przeprowadza również wywiad z pracownikiem i zadaje pytania odnośnie nałogów, przyjmowanych leków, samopoczucia i stylu życia. Ważną informacją będą również przebyte w rodzinie choroby.

Co ile czasu należy chodzić do lekarza medycyny pracy?

Na obowiązkowe badania do lekarza medycyny pracy, pracownik powinien udać się: 

  • przed rozpoczęciem nowej pracy,
  • przy zmianie stanowiska na nowe,
  • po zmianie charakteru stanowiska pracy,
  • kiedy poprzednie zaświadczenie straci ważność, 
  • po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni.

Badania okresowe narzuca lekarz podczas wizyty, a najczęściej są to terminy co 2, 3, 4, lub co 5 lat. Co dwa lata, jeśli pracownik jest narażony na wchłanianie substancji szkodliwych, co trzy lata, jeśli w pracy panuje gorący mikroklimat, co cztery lata, jeśli stanowisko wiąże się z pracą przy komputerze, a co pięć lat w pozostałych przypadkach. Koszt wizyty to od 50 do 100 złotych, jednak jest pokrywany przez pracodawcę. Dodatkowo, jeśli badania wykonywane są poza miejscem pracy, pracodawca powinien zwrócić pracownikowi koszt dojazdu.

Co powinno znaleźć się na skierowaniu lekarskim?

W przypadku badań pracowniczych, na skierowaniu musi się znaleźć opis stanowiska pracy, warunki i ewentualne zagrożenia, na które narażony jest pracownik w związku z podjęciem pracy. Ponadto informacja o rodzaju badania, np. okresowe, wstępne lub kontrolne. Dodatkową, bardzo przydatną informacją jest również ta o aktualnych wynikach badań i spis potencjalnie szkodliwych składników występujących na stanowisku pracy. Po badaniu lekarz wystawia orzeczenie w dwóch egzemplarzach. To właśnie ten dokument udowadnia brak przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach i na danym stanowisku. Ważne, aby skierowanie na badanie posiadało pieczątkę pracodawcy, dane pracownika oraz informacje o przyjmowanym stanowisku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat medycyny pracy, wejdź na stronę https://cmp.med.pl/.

Podziel się
Następny artykuł

Naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży wykryli u zwierząt w Puszczy Białowieskiej nienotowanego dotychczas szerzej w Polsce i Europie t... czytaj dalej