Reklama
Lekarze coraz chętniej wystawiają e-recepty

lekarze coraz chętniej wystawiają e-recepty

W czerwcu minęło pół roku od wprowadzenia obowiązku realizowania przez apteki e-recepty – cyfrowej wersji dotychczasowej papierowej recepty. Głównym celem jej wprowadzenia jest ułatwienie procesu realizacji, optymalizacja czasu po stronie lekarzy i farmaceutów, a także ograniczenie błędów oraz eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept.

– „Prowadząc działania związane z projektem e-zdrowie, dokładamy starań, aby uwzględniały one perspektywę kluczowych interesariuszy. Projektujemy e-usługi z dużą starannością
i dbając o to, aby podążały w kierunku oczekiwanym przez personel medyczny i pacjentów. Jak pokazało czerwcowe badanie „E-Polacy. Co robimy w Internecie?” w grupie zawodowej lekarze zdefiniowano 7 postulatów, z których aż 4 są zbieżne z tym, co jako Ministerstwo Zdrowia już realizujemy – e-recepta i portal z informacjami dla pacjentów albo nad czym intensywnie pracujemy – e-skierowanie, będące w pilotażu i elektroniczna dokumentacja medyczna” – powiedział Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za cyfryzację.

Do końca czerwca ponad 6.000 lekarzy z ponad 1.100 placówek leczniczych wystawiło blisko 2 mln 400 tys. e-recept. E-recepty otrzymało ponad 480 tys. pacjentów.

Zwiększyła się także dynamika ich wystawiania – z 2,6 tys. dziennie w styczniu do ponad 50 tys. na początku lipca. Liczby te stale rosną, bo każdego dnia do platformy e-zdrowie (P1) dołączają kolejne podmioty, a lekarze, którzy korzystają z e-recepty potwierdzają, że ich wystawianie jest prostsze i krótsze niż tej tradycyjnej, a to przekłada się na oszczędność czasu i wygodę zarówno ich, jak i pacjentów. Rekordowym miesiącem jest czerwiec z prawie 400 nowymi podmiotami, które uzyskały formalną gotowość do wystawiania e-recept.

 

Wiek nie jest barierą

Najwięcej – aż 69 proc. – e-recept wystawili lekarze w grupie wiekowej 41+.
Co ciekawe, drugą grupą pod względem liczebności wystawionych e-recept są lekarze seniorzy, czyli w wieku 61-70 lat. Wystawili oni 13 proc. wszystkich recept elektronicznych. Oznacza to, że wiek lekarza nie stanowi bariery we wprowadzaniu rozwiązań cyfrowych, zwłaszcza że najstarszy w Polsce 

lekarz, który wystawił e-receptę ma 88 lat. Zaskakuje natomiast słaba aktywność młodych lekarzy (21-40 lat) – wystawili zaledwie 17 proc. wszystkich e-recept.

Podobnie jak w przypadku lekarzy, także wśród pacjentów bardzo przychylne temu rozwiązaniu są osoby starsze. Najwięcej e-recept wystawiono pacjentom po 71 roku życia
– aż 453 tys. (ok. 1/5 wszystkich wystawionych). Drugą grupę wiekową stanowią pacjenci
w przedziale 61-70 lat (381 tys.), a trzecią 41-60 lat (369 tys.).

E-recepta będzie obowiązkowa dla wszystkich lekarzy od 1 stycznia 2020 roku. W związku
z tym, Ministerstwo Zdrowia podejmuje wiele działań mających na celu jak najlepsze przygotowanie personelu medycznego do tej zmiany.

 

Wsparcie finansowe dla podmiotów medycznych

Podmioty lecznicze, które zakupiły w 2018 r. lub 2019 r, oprogramowanie do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, mogą ubiegać się o dofinansowania z NFZ na pokrycie kosztów tego zakupu. Kwota dofinansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

  • w przypadku, gdy podmiot odlicza VAT – 80% poniesionych wydatków bez VAT, przy czym wydatki te nie mogą być wyższe niż 1 000 zł,

  • w przypadku, gdy podmiot nie odlicza VAT – 80% poniesionych wydatków wraz z VAT, przy czym wydatki te nie mogą być wyższe niż 1 000 zł powiększone o podatek VAT.

Jeżeli poniesione wydatki przekraczają powyższe kwoty, dofinansowanie liczone jest od kwoty 1 000 zł lub 1 000 zł powiększonej o podatek VAT.

Więcej informacji na stronie NFZ

 

Działania realizowane wspólnie ze środowiskiem medycznym

Ważnym aspektem jest, aby środowisko medyczne miało wiedzę, że wdrażane stopniowo
e-usługi są częścią większego systemu, dzięki któremu sektor ochrony zdrowia w Polsce wyraźnie poprawi swoją konkurencyjność, a lekarze staną się beneficjentami tych zmian.
W tym celu Ministerstwo Zdrowia (MZ) we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczęło kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do środowiska medycznego.

Działania te mają na celu edukację personelu medycznych na temat e-usług: e-recepta,
e-skierowanie i bezpłatna aplikacja Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl, które to usługi wprowadzają lepszą jakość do systemu ochrony zdrowia. Są wygodne, bezpieczne i poprawiają komfort pracy, mogą mieć również pozytywny wpływ na profilaktykę i proces leczenia.

– „Chcemy, aby każdy pracownik medyczny otrzymał kompleksowy pakiet informacji. Działania komunikacyjne pozwolą lepiej zrozumie istotę zmian technologicznych i oswoją z nową rzeczywistoś. Poznanie korzyści, jakie daje e-recepta i Internetowe Konto Pacjenta, pozwoli dostrzec potencjał cyfrowych usług i świadomie zacząć ich używać w codziennej pracy z pacjentem” – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

 

Ulotki i plakaty w podmiotach leczniczych

W ramach działań promocyjnych 16 oddziałów wojewódzkich NFZ otrzymało ulotki oraz plakaty informujące o tym, czym jest e-recepta i IKP, jak zacząć z nich korzystać i co dzięki nim zyskuje pacjent oraz lekarz. Materiały są dystrybuowane do podmiotów leczniczych, które już wystawiają e-recepty lub zamierzają w najbliższym czasie je wystawiać.

 

Konkurs „Lider e-zdrowia 2019”

W lipcu 2019 roku ogłoszony został konkurs dla środowiska medycznego. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia oraz upowszechnienie rozwiązania jakim jest e-recepta. Konkurs kierowany jest do personelu medycznego, który posiada uprawnienia do wystawiania recept. Lekarze, personel medyczny oraz podmioty lecznicze wystawiające najwięcej e-recept w okresie lipiec-wrzesień 2019 nagrodzeni zostaną statuetkami i tytułem „Lider e-zdrowia 2019”. Konkurs zostanie połączony z konferencją merytoryczną dla branży.

Uzupełnieniem konkursu jest akcja informacyjna prowadzona w ogólnopolskim dzienniku, gdzie ukazują się artykuły poświęcone wszystkim aspektom związanym z wdrażaniem e-zdrowia. Ponadto przygotowany zostanie praktyczny poradnik nt. e-recepty i IKP.

 

Kampania w mediach branżowych

Informacje nt. e-recepty, e-skierowania i aplikacji Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
są również publikowane w postaci artykułów na łamach czasopisma branżowego „Puls Medycyny”

oraz na portalu internetowym pulsmedycyny.pl. W czerwcu ukazały się dwie części dodatku tematycznego „Korzystaj z e-zdrowia” w całości poświęconego praktycznym zagadnieniom związanym z e-receptą i IKP. Od września w cyklicznych odcinkach na portalu pulsmedycyny.pl ukazywać się będzie poradnik edukacyjny dla lekarzy.

Z kolei w pierwszym kwartale 2019 roku na portalu dla lekarzy Konsylium24.pl prowadzona była kampania w ramach której powstał dedykowany serwis „E-recepta, e-skierowanie – podstawowe informacje dla lekarza”. Serwis zawiera artykuły, materiały wideo, instrukcje oraz opracowania tematyczne w formie pytań i odpowiedzi (sekcja Q&A).

 

Cykl szkoleń i #czwartekzerecepta

Informacje i bieżące statystyki dot. projektu e-zdrowie są udostępniane i aktualizowane cyklicznie w mediach społecznościowych MZ i CSIOZ (m.in. Twitter, Youtube). Co czwartek swoimi doświadczeniami z wdrożenia e-recepty dzielą się lekarze, farmaceuci oraz menedżerowie zarządzający podmiotami leczniczymi. Co miesiąc publikowane są aktualne statystyki dotyczące procesu wdrażania e-recept.

Lepszemu zrozumieniu zmian związanych z wdrożeniem e-zdrowia służą także bezpośrednie spotkania i szkolenia dla personelu medycznego oraz przekazywane im materiały i informatory. Zespół Wdrożeń CSIOZ obecny jest na wydarzeniach branżowych w całej Polsce. Tylko w czerwcu przeszkolono ponad 1.500 uczestników obecnych na spotkaniach i szkoleniach – w tym celu trenerzy CSIOZ pokonali ponad 5 tys. kilometrów.

 

Wsparcie technologiczne dla lekarzy

Przykładem takich działań jest planowane na koniec sierpnia uruchomienie bezpłatnej aplikacji Gabinet.gov.pl, która umożliwia lekarzom wystawianie elektronicznych dokumentów medycznych, takich jak recepty i skierowania. Dzięki aplikacji, lekarz ma dostęp do bazy pacjentów z dowolnego miejsca na świecie, a także do gotowych słowników dotyczących wszystkich aspektów skierowań i recept – bazy leków oraz klasyfikacji chorób, leków, form odpłatności i wielu innych. Ponadto wprowadzane przez lekarza w aplikacji dane są automatycznie weryfikowane, dzięki czemu wystawianie recept jest szybsze i obarczone dużo mniejszym ryzykiem błędu.

Aplikacja dostępna będzie pod adresem: gabinet.gov.pl

Źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w
Rzeszowie

Podziel się
Następny artykuł

Mieszkanki woj. mazowieckiego, będziecie mieć okazję, żeby skontrolować stan swojego zdrowia. W Waszym mieście odbędzie się bezpłatna mammografia.  czytaj dalej