Reklama
Koronarografia - wszystko co musisz wiedzieć na temat tego badania

Koronarografia jest wysokospecjalistycznym badaniem, oceniającym przepływ krwi przez tętnice wieńcowe, czyli tętnice odpowiedzialne za ukrwienie serca. Jest to badanie inwazyjne pozwalające poznać anatomię krążenia wieńcowego i ocenić światło tętnic wieńcowych. Koronarografia polega na podaniu do tętnic wieńcowych kontrastu, który umożliwiaj ich obserwacje za pomocą promieniowania rentgenowskiego. W trakcie badania możliwe jest zlokalizowanie w tętnicach ewentualnych przewężeń, ocena zaawansowania zmian miażdżycowych lub ocena skuteczności leczenia, po balonikowaniu. Badanie wykonuje się głównie w celu rozpoznania schorzenia przed planowanym zabiegiem operacyjnym, na przykład przed angioplastyką czy przed założeniem by-passów. Wynik badania umożliwia kwalifikację pacjenta do dalszego leczenia zachowawczego lub interwencji kardiochirurgicznej.

Przebieg badania

Koronarografia jest zabiegiem diagnostycznym wykonywanym hemodynamicznej lub radiologicznej pracowni badań naczyniowych. Zbieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Istotą zabiegu jest kontrolowane wprowadzenie cewnika poprzez tętnicę obwodową do tętnic wieńcowych. Następnie podawany jest kontrast umożliwiający zobrazowanie za pomocą serii zdjęć rentgenowskich stanu badanych naczyń. Badanie umożliwia stwierdzenie, które tętnice wieńcowe są zwężone i czy zwężenie to jest istotne. Na podstawie wyników badania lekarz podejmuje decyzję dotyczącą sposobu dalszego leczenia. Przygotowanie pacjenta do koronarografii może wymagać wykonania przed zabiegiem dodatkowych badań wstępnych i przeprowadzenia dokładnego wywiadu medycznego dotyczącego schorzeń przewlekłych i przyjmowanych leków. Koronarografię wykonuje się w trybie pilnym lub planowym. Zabieg jest obarczony pewnym ryzykiem szczególnie u osób starszych. Zdarzają się uczulenia na kontrast. Mogą wystąpić powikłania, najczęściej miejscowe krwiaki w miejscu nakłucia. Zdarzają się rozwarstwienia tętnicy i utworzenie tętniaka, przerwanie ciągłości tętnicy, zakrzepy lub zatory, niedokrwienie kończyny lub zakażenie. Badanie to wymaga kilkudniowej hospitalizacji.

Wskazania do koronarografii

Koronarografia najczęściej jest badaniem planowym wykonywanym u pacjentów ze stabilną postacią choroby wieńcowej. Wskazania dotyczą pacjentów z różnymi postaciami ostrych zespołów wieńcowych, przed wykonaniem angioplastyki wieńcowej lub pilnego wykonania by-passów. Osobną grupą wskazań są przypadki, gdy wymagana jest ocena stanu tętnic wieńcowych u pacjentów przed planowanymi zabiegami kardiochirurgicznymi, wrodzonej lub nabytej wady serca oraz tętniaka aorty. Ocena stanu naczyń umożliwia zaplanowanie rozległości zabiegu chirurgicznego. Koronarografia potwierdza lub wyklucza zdiagnozowanie choroby wieńcowej i umożliwia zaplanowanie ewentualnego dalszego leczenia zabiegowego. Koronarografia jest niezastąpionym badaniem w diagnostyce kardiologicznej. To specjalistyczne badanie wykona można wykonać w odpowiednio wyposażonych w sprzęt Centrach Kardiologii jak na przykład w pracowniach Scanmed S.A. w kilkunastu miastach Polski - zobacz: https://scanmed.pl/kardiologia/uslugi/koronarografia

Podziel się
Następny artykuł

Nadciśnienie tętnicze jest prawdziwą plagą naszych czasów. Nieleczone może prowadzić do wielu chorób. Istnieją na szczęście metody farmakologiczne i n... czytaj dalej