Reklama
Jak utrzymać mózg w formie? Kampania Ministerstwa Zdrowia

Inteligentny mózg lubi być rozpieszczany, lubi sobie wypić i popalić, może wtedy poczuć ulgę i odprężenie, może zapomnieć na chwilę o swoich kłopotach i troskach, ale może być to także droga donikąd. Palenie papierosów i alkohol to nadal główni jego zabójcy. 

Udar mózgu

Szacuje się, że w Polsce rocznie występuje około 60 000 nowych zachorowań na udary mózgu (niedokrwienny i  krwotoczny). Niestety, z uwagi na tempo starzenia się naszej populacji oraz na rozpowszechnienie czynników ryzyka udary mózgu są i będą w przyszłości, poważnym problemem medycznym i społecznym. Udar mózgu może przyczynić się do powstania trwałego kalectwa, ale także uważa się, że zaraz po chorobach serca i nowotworach stanowi najczęstszą przyczynę śmierci w populacji osób dorosłych. Na szczęście opisano wiele pozytywnych zachowań, które można wdrożyć w życie (czasem w porozumieniu ze swoim lekarzem), żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru: ruszaj się często, dbaj o dobre ciśnienie krwi, kontroluj stężenie cukru we krwi, alkohol spożywaj okazjonalnie, narkotykom zawsze mów stanowcze nie oraz najważniejsze – nie pal, mimo że Twój mózg śpiewa ci do ucha inną piosenkę…

Choroby psychiczne

W ostatnich latach na świecie można zaobserwować wybuch prawdziwej epidemii zaburzeń psychicznych, które  pogarszają jakość życia osób nimi dotkniętych oraz ich rodzin i najbliższych. Podobną sytuację można zaobserwować również w naszym kraju. W latach 1990 – 2009 rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w systemie opieki ambulatoryjnej drastycznie wzrosło, aż o 123% (z 1629 do 3638 na 100 tys. ludności), a w opiece stacjonarnej – o 51% (z 362 do 548 na 100 tys. ludności). Źródło: Rocznik Statystyczny Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Według badań CBOS, wśród czynników szczególnie szkodliwych dla zdrowia psychicznego, mogących zwiększać ryzyko zachorowania na choroby psychiczne, Polacy wymieniali najczęściej: bezrobocie, nadużywanie alkoholu i narkotyków, kryzys rodziny, biedę, złe stosunki między ludźmi, niepewność jutra, nadmierny pośpiech oraz tempo życia.

W celu oszacowania rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych w Polsce przeprowadzono badanie EZOP Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej), które daje wiele do myślenia. Niech liczby przemówią za siebie. U prawie ¼ badanych osób (wiek 18-64 lata) można było rozpoznać przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne, co w odniesieniu do populacji ogólnej daje aż sześć milionów Polaków z jakąś formą zaburzenia psychicznego. 10% mieszkańców Polski (aż 2,5 mln. ludzi) cierpi na zaburzenia nerwicowe, a u prawie miliona Polaków można rozpoznać zaburzenia nastroju w tym depresję. Jednak najczęściej stwierdzano zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (12,8%), głównie spowodowane nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu (11,9 %), co w odniesieniu do całej populacji daje ok 700 000 uzależnionych od alkoholu Polaków.

Alkohol, oprócz szkodliwego wpływu na nasze narządy (m.in. uszkodzenie trzustki, wątroby), wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne. Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu są najczęstszym rozpoznaniem chorobowym osób leczonych w psychiatrycznych oddziałach całodobowych.

Odrębnym problemem w Polsce jest również stale rosnący (jeden z najwyższych w Europie!) wskaźnik prób samobójczych. W 2014 liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem wyniosła 6165 (przy łącznie 10207 odnotowanych próbach samobójczych), z czego 5237 u mężczyzn. Dla porównania w 2004r zarejestrowano 4893 zamachów samobójczych zakończonych zgonem, z czego u mężczyzn 4104.


Piśmiennictwo:

Boguszewski R. ZDROWIE PSYCHICZNE POLAKÓW. Centrum Badania Opinii Społecznej Warszawa, październik 2012

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA. Pod redakcją: Bogdana Wojtyniaka, Pawła Goryńskiego, Bożeny Moskalewicz. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2012.

AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Maciej Bogucki, Jakub Gierczyński, Jerzy Gryglewicz EKONOMICZNE ASPEKTY SKUTKÓW PICIA ALKOHOLU W EUROPIE I W POLSCE. Warszawa, Maj 2013. WYDAWCA Uczelnia Łazarskiego

Kiejna A. et al. „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej. EZOP – Polska" Psychiatr. Pol. 2015; 49(1):5–13

Źródło: MZ

Podziel się
Następny artykuł

Urlop od pracy zamiast czasem relaksu może być źródłem stresu. Przede wszystkim ze względu na brak umiejętności odpoczywania. czytaj dalej