Reklama
Jak ubiegać się o odszkodowanie za szkodę osobową?

Wypadek komunikacyjny wiąże się ze szkodami majątkowymi, jak i osobowymi. Nieszczęśliwy wypadek może także spowodować cierpienie fizyczne i psychiczne, jak zatem po stłuczce ubiegać się o odszkodowanie za szkodę osobową. Czy lepiej zgłosić się do własnego ubezpieczyciela, czy może lepiej zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku?

Odszkodowanie za szkodę osobową z OC sprawcy

W przypadku wypadku samochodowego, odszkodowania za wyrządzone krzywdy można ubiegać się na dwa sposoby: z ubezpieczenia NNW oraz z OC sprawcy wypadku.

Wysokość ubezpieczenia z NNW często ustalana jest według tabeli, w której podane są dokładne obrażenia oraz szacowany koszt, wysokość rekompensaty pieniężnej jest wtedy uzależniona od kwoty zawartej w umowie z ubezpieczycielem.

Z OC sprawcy można wypłacić rekompensatę, która obejmuje uszczerbki na ciele, ale także urazy psychiczne. Wniosek o odszkodowanie za szkodę osobową warto zgłosić z doświadczoną kancelarią odszkodowawczą, jak ofn.com.pl, która pomoże w uzupełnieniu potrzebnej dokumentacji, by otrzymać jak najwyższą kwotę rekompensaty.

Jak i gdzie zgłosić szkodę osobową?

Szkodę majątkową, która powstała np. w wyniku wypadku komunikacyjnego należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeśli sprawca wypadku nie miał OC lub uciekł z miejsca zdarzenia. Wniosek do UFG można zgłosić poprzez stronę dowolnego ubezpieczyciela OC.

Zgłoszenie krzywdy należy przygotować w formie pisemnej, dokumentacja powinna zawierać szczegółowy opis wypadku komunikacyjnego, gdzie się odbył i w jakich okolicznościach doszło do kolizji. Warto razem ze sprawcą wypadku spisać oświadczenie. Należy także wyszczególnić odniesione obrażenia oraz napisać o przykrych dolegliwościach powypadkowych. Wniosek powinien być także uzupełniony dodatkowo o dokumentację medyczną oraz o notatkę policji z miejsca zdarzenia.

Co pokrywa rekompensata za szkodę osobową?

Osoba pokrzywdzona, w wypadku komunikacyjnym może żądać rekompensaty pieniężnej, która zwróci koszty:

  • leczenia,
  • lekarstw,
  • rehabilitacji,
  • pobytu w szpitalu.

Osoba pokrzywdzona może także ubiegać się o zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy oraz urazy, które powodują cierpienie psychiczne, jak i psychiczne. Zadośćuczynienie pełni funkcję rekompensacyjną, co znaczy, że kwota powinna być adekwatna do poniesionej krzywdy.

Ponadto, jeśli w wyniku wypadku osoba pokrzywdzona umiera, to sprawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia, a także pogrzebu.

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej?

Kiedy osoba pokrzywdzona złoży wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela, pozostaje tylko czekać na decyzję. Zdarza się tak, że wysokość rekompensaty pieniężnej nie pokrywa wszystkich wyrządzonych strat. Na szczęście, od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać, warto zrobić to z kancelarią odszkodowawczą.

Osoba pokrzywdzona może odwołać się od decyzji, ale są też inne możliwości, można złożyć wniosek o interwencję lub o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu do Rzecznika Finansowego, ostatecznym rozwiązaniem jest sprowadzenie sprawy na drogę sądową.

Podziel się
Następny artykuł

W codziennym życiu człowiek praktycznie cały czas ma styczność z bakteriami oraz pasożytami. Tak naprawdę, każdego z nas przynajmniej raz w życiu dopa... czytaj dalej