Reklama
Jak pandemia wpłynęła na naszą psychikę?

 

Choroby zakaźne towarzyszą ludzkości od wieków, a ich pojawienie zawsze skutkowało określonymi reakcjami psychologicznymi całej zbiorowości. Ludzie zmieniali swoje dotychczasowe zachowanie, zwyczaje, reakcję na stres i wprowadzali nowe mniej lub bardziej skuteczne metody walki ze skutkami zarazy.

zolacja, niepewność jutra, straty ekonomiczne, utrata zdrowia, spadek sprawności fizycznej i zwiększona śmiertelność wiązały się ze stanami paniki i poczuciem zagrożenia indywidualnego bezpieczeństwa. Także obecnie szybka transmisja wirusa wywołującego chorobę COVID-19 na cały świat spowodowała odczuwalne subiektywne poczucie zagrożenie, niepewność, niepokój i strach będące reakcja na stres. Powszechnymi skutkami zdrowotnymi epidemii są: lęk, bezsenność, zwiększone spożycie alkoholu, zanik energii oraz często odczuwalny brak chęci do życia. 

Jak COVID-19 zmienił nasze życie?

Wirus wywołujący COVID-19 zatrzymał świat wiosną 2020 roku. Gospodarka wyhamowała i zmieniły się stosunki ekonomiczne w skali globalnej. Wiele osób straciło dorobek życia i poczucie bezpieczeństwa. Zmienił się sposób komunikowania między ludźmi. Istotne zmiany wystąpiły w szeroko rozumianej kulturze. Izolacja od wirusa i kwarantanna to praktycznie jedyne znane od wieków metody bezpośredniej walki z zakażeniem. Rządy wprowadziły różne restrykcje mające na celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między ludźmi, a co za tym idzie rozpowszechnianie się wirusa. Powszechna stała się praca zdalna, która nie dla wszystkich okazała się dogodnym rozwiązaniem. Wykonywanie obowiązków pracowych, odpoczynek i sen w jednym miejscu znacząco wpłynął na higienę pracy części społeczeństwa. 

Wiele osób coraz ciężej znosi obecny stan stałego zagrożenia oraz izolacji, co jest to przyczyną zwiększenia się liczby zaburzeń psychicznych i szukania pomocy u psychologów oraz psychiatrów. 

Najczęstsze skutki COVID-19 dla zdrowia psychicznego

Trwająca już ponad rok pandemia i związane z nią zmiany w sposobie życia większości ludzi nie jest obojętna dla zdrowia psychicznego. Można zauważyć, że w grupie osób nieradzących sobie z traumą ujawniają się nasilone objawy lękowe, zaburzeń nastroju, nadmiernej pobudliwości czy natręctw. Lęk przed zainfekowaniem siebie i swojej rodziny, brak możliwości pogodzenia się z utratą dotychczasowego stylu życia czy zmiana warunków egzystencji powoduje frustracje  oraz narastające zmęczenie psychiczne. W walce z psychicznymi skutkami pandemii warto skorzystać z konsultacji psychologicznych lub pomocy, jaką oferuje psychiatra. Kraków, jako miasto wojewódzkie posiada wiele poradni zdrowia psychicznego. Z pomoc doświadczonych psychiatrów, a w razie potrzeby również psychologów, można skorzystać między innymi w przychodniach w Centrach Medycznych Scanmed: http://scanmed.pl/specjalizacje/psychiatria

 

Podziel się
Następny artykuł

Szybkie tempo życia, stres i rozluźnienie więzów społecznych sprzyjają podejmowaniu zachowań destrukcyjnych, a uzależnienia stają się jednym z czytaj dalej