Reklama
Cukrzyca i depresja. Jak łączą się te dwie choroby?

Przewlekła choroba zmniejsza komfort codziennego życia. Jest też przyczyną licznych obciążeń psychicznych. I właśnie one stały się przedmiotem badań prowadzonych przez dr Sylwię Szymańską z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Jedną chorób, o których mowa, jest z pewnością cukrzyca. Diabetolodzy w ostatnich latach coraz bardziej interesują się relacjami zachodzącymi między tym schorzeniem a występowaniem depresji.

Cukrzyca i depresja

Jak podaje psychiatra dr Janusz Krzyżowski, dotychczas nie stwierdzono, aby cukrzyca usposabiała do występowania depresji endogennej. Jednak wystąpienie depresji może zwiększyć prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu II. Zauważono też, że u diabetyków okresy depresji są częstsze i trwają dłużej niż w pozostałej części populacji. Osoby takie nie przestrzegają bowiem diety i nie stosują się w wystarczającym stopniu do zaleceń lekarskich dotyczących farmakoterapii.

Depresja i lęk w przebiegu i leczeniu cukrzycy

"Osoby z cukrzycą doznają obciążeń nieznanych zdrowym rówieśnikom. Główny wysiłek leczenia spoczywa tu na pacjencie - wyjaśnia dr Szymańska. - Osoba chora narażona jest więc na liczne obciążenia psychiczne. Konsekwencjami tych obciążeń mogą być zaburzenia psychiczne".

Cukrzyca jest jednym z najczęściej występujących schorzeń przewlekłych wśród dzieci i młodzieży. Z tego względu, jak wyjaśnia badaczka, celowe było przeprowadzenie badań dotyczących poziomów depresji i przeżywanego lęku u młodzieży dotkniętych tym schorzeniem.

"W badaniach skupiono się na dwóch głównych zagadnieniach. Pierwsza kwestia dotyczyła zróżnicowania poziomu depresji i przeżywanego leku u osób chorych i ich rówieśników - tłumaczy dr Szymańska. - Druga to pytanie, czy depresja i lęk odgrywają istotną rolę w leczeniu cukrzycy".

Badania zależności między cukrzycą a depresją

W badaniach wzięła udział 200 osobowa grupa, w połowie składająca się z cukrzyków typu I w wieku 17-22 lata, a w połowie z ich zdrowych rówieśników. Eksperyment zrealizowano przy użyciu specjalnych kwestionariuszy, pozwalających określić stan i efektywność leczenia cukrzycy za pomocą wskaźnika stężenia hemoglobiny glikozylowanej.

"Analiza zależności między poziomami lęku i depresji a wybranym wskaźnikiem pokazała, że pozostają one w istotnym związku - stwierdza dr Szymańska. - Pacjenci o słabszych wynikach leczenia przejawiali więcej objawów depresyjnych oraz większą tendencję do reagowania lękiem, w porównaniu z grupą o lepszych wynikach leczenia".

"Wyniki badań dowiodły również, że istotne różnice w nasileniu objawów depresyjnych i lękowych występują jedynie między chorymi i zdrowymi chłopcami. Otwarte pozostaje pytanie o kierunek wykrytych zależności" - dodaje badaczka. 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Podziel się
Następny artykuł

Osoby z cukrzycą są bardziej obciążone ryzykiem wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera, niż osoby z prawidłową przemianą ma... czytaj dalej