Reklama
Będzie zakaz reklamy leków bez recepty i suplementów diety?
16 września 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jedno stanowisko w sprawie reklamy leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety.

Należy rozważyć wprowadzenie w Polsce zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety – apeluje Naczelna Rada Lekarska.

20 razy więcej reklam leków

Raport przygotowany dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji „Emisja przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków w programach telewizyjnych” mówi, że liczba reklam dotyczących produktów zdrowotnych i leków emitowanych w czterech ogólnopolskich kanałach telewizyjnych, wzrosła w okresie 1997-2015 ponad 20-krotnie. Przekazy te sugerują, że suplementy diety mają działanie podobne do leków, a ich stosowanie na konkretne schorzenia znajduje odbicie w rzetelnych badaniach naukowych.

NRL dostrzega niebezpieczeństwo także w kwestii podejmowania przez pacjentów prób samodzielnego leczenia schorzeń: „pacjenci poszukujący samodzielnie sposobów rozwiązania problemów zdrowotnych lub zmniejszenia dolegliwości, mogą w wyniku reklamy powziąć nieuzasadnione przekonanie, że stosują skuteczne leczenie i narazić w ten sposób na szwank zdrowie swoje i innych osób”.

Panaceum na nieistniejące choroby

Naczelna Rada Lekarska zwraca także uwagę na problem języka reklamy, który przekonuje o potrzebie leczenia nieistniejących w rzeczywistości chorób i wprowadza przez to odbiorców w błąd co do oceny własnego stanu zdrowia. Odbiorca takiej reklamy może w jej następstwie podejmować niepotrzebne i nieskuteczne działania, narażając się tym samym na ponoszenie zbędnych wydatków.  

Lekarz - statysta

„Posługiwanie się przez reklamodawców wizerunkiem pracowników medycznych lub sugerowanie, że pracownicy medyczni, w szczególności lekarze i lekarze dentyści polecają reklamowany produkt, wywiera u odbiorcy reklamy wrażenie, iż ma on właściwości lecznicze” – ostrzega NRL. Także sprzedawanie tych produktów w aptekach może sugerować, iż mają one lecznicze działanie.

Zakaz reklamy

NRL apeluje o rozważenie wprowadzenia w Polsce zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Jednocześnie zaznacza, że jeśli zmiany te wymagałyby zmiany przepisów prawa Unii Europejski, należy je podjąć z uwagi na wagę problemu. Ponadto specjaliści sugerują stworzenie jednolitych przepisów prawnych, które miałyby regulować sposób reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety oraz zapewniać rzetelność przekazu i prawdziwość podanych w nim informacji.

Postuluje się także, aby reklama wyrobów medycznych i suplementów diety była poddana takim samym ograniczeniom jak reklama leków, w szczególności w kwestii braku możliwości udziału w tych reklamach lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Źródło: NRL

Podziel się
Następny artykuł

Przeziębienie to choroba wirusowa, która trwa przeważnie od kilku dni do tygodnia (ale może też trwać nawet kilka tygodni) czytaj dalej