Reklama
Medycyna pracy - podstawowe informacje.
Służba medycyny pracy została utworzona w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
Wstępne badania lekarskie - kto i kiedy musi je wykonać?.
Osoby, które podejmują pracę, są kierowane na wstępne badania lekarskie. Kto musi je wykonać, a kto jest z nich zwolniony?
Medycyna pracy: lekarz orzecznik będzie diagnozował.
Jeśli zmiany wejdą w życie, lekarze medycyny pracy przestaną być wyłącznie orzecznikami. Będą także pacjentów diagnozować, leczyć oraz doradzać pracodawcom, jak utrzymywać załogę w zdrowiu.
Facebook