Reklama
Dokumentacja medyczna - kiedy i komu może zostać udostępniona?.
Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę (w przychodni, szpitalu, poradni) jest własnością świadczeniodawcy, jednak masz pełne prawo wglądu w nią. Jeżeli jesteś nieprzytomny, dostęp do dokumentacji ma osoba wcześniej upoważniona przez Ciebie.
Informacje o Twoim stanie zdrowia - komu mogą zostać udostępnione?.
Masz prawo decydować, komu poza Tobą mogą być przekazywane informacje. Osobą upoważnioną może być każda bliska Ci osoba. Nie decyduje o tym ani pokrewieństwo, ani miejsce zamieszkania.
Szafy kartotekowe przystosowane do dokumentacji medycznej.
Kartoteki przechowujące wszelkie informacje medyczne o pacjencie muszą być archiwizowane i przechowywane przez długie okresy czasu. W związku z tym, każda przychodnia, szpital oraz klinika potrzebuje odpowiednich mebli do przechowywania akt.
Facebook