Reklama
Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia.
W jaki sposób można uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta przez dzieci, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo całkowicie lub pełnomocnika? Odpowiadamy!
Facebook