Reklama
Woj. podlaskie: rehabilitacja medyczna i psychologiczna osób po chorobie onkologicznej

 

W woj. podlaskim realizowany jest „Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy”. Liderem projektu jest Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w partnerstwie z Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.


Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2017 – 31.12.2021r.


Głównym celem projektu jest rehabilitacja medyczna i psychologiczna oraz edukacja osób po chorobie onkologicznej w celu umożliwienia im powrotu do pracy. Z uwagi na niski odsetek pacjentów, którzy po chorobie wracają do aktywności zawodowej oraz zwiększającą się zachorowalność na nowotwory niezbędne są działania informacyjno-edukacyjne i medyczne ukierunkowane na edukację w zakresie profilaktyki III-rzędowej i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Efektem podejmowanych działań będzie powrót do aktywności zawodowej i społecznej pacjentów po chorobie onkologicznej.


Projekt ma objąć wsparciem 4900 mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 20-64, którzy w latach 2016-2020 zachorowali, bądź zachorują na nowotwór złośliwy. Przewidziano następujące formy wsparcia:

 

  • 5-dniowe turnusy rehabilitacji stacjonarnej
  • 4-dniowe turnusy rehabilitacji ambulatoryjnej
  • działania z zakresu rehabilitacji społecznej

Ponadto w celu zwiększenia kwalifikacji kadry medycznej pracującej na rzecz pacjentów onkologicznych, przewidziane są szkolenia zwiększające ich kompetencje.

Projekt realizowany jest w trzech etapach:

I – utworzono Onkologiczne Centrum Rehabilitacji, w skład którego wchodzi zespół lekarzy, fizjoterapeutów i psychologów odpowiedzialnych za opracowanie i realizację projektu,

II – realizowane są szkolenia podstawowe i zaawansowane z profilaktyki niepełnosprawności oraz diagnostyki i terapii zaburzeń funkcjonalnych związanych z leczeniem przeciwnowotworowym dla osób wykonujących zawód medyczny, szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu rehabilitacji społecznej i szkolenia z zakresu psychoonkologii dla psychologów.

III – na terenie województwa utworzono Punkty Konsultacyjne Rehabilitacji w Augustowie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Białostockim Centrum Onkologii gdzie pacjenci mogą uzyskać informacje o projekcie i przejść badanie lekarskie w celu kwalifikacji do projektu. Planuje się realizację rehabilitacji stacjonarnej, ambulatoryjnej i społecznej.

 
Więcej informacji tutaj
 
Zachęcamy do skorzystania!
 
Źródło: http://www.idznaprzod.com
Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook