Teleporady w podstawowej opiece zdrowotnej oraz specjalistycznej!

Bez wychodzenia z domu możemy skonsultować się z lekarzem rodzinnym oraz ze specjalistmi. Taką możliwość oferują placówki podstawowej opieki zdrowotnej w całej Polsce!!!

Z wizyt na odległość mogą skorzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznych, kardiologicznych czy neurologicznych, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli.

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

Teleporady realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dotyczą świadczeń wymienionych w załącznikach 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Sprawdź, które placówki POZ udzielają teleporad w Twoim województwie 

Źródło: Narodowy Fudndusz Zdrowia

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook