Reklama
Woj. podlaskie: Mobilny punkt EKUZ

woj podlaksie mobilny punkt ekuz

Mieszkańcy woj. podlaskiego, zadbajcie o swoje zdrowie również na wakacjach! Możecie skorzystać z mobilnych punktów Ekuz. EKUZ umożliwia w przypadku nagłego zachorowania za granicą – leczenie na zasadach takich, jakim podlegają ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym spędzamy wakacje. Karta uprawnia nas do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). EKUZ jest bezpłatny; aby go uzyskać, potrzebny jest dokument tożsamości. Wniosek  można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP.

Najbliższe dyżury mobilnego punktu EKUZ są zaplanowane:

  • 8.06 (sobota) w biurze paszportowym, Białystok, ul. Bema, godz. 7.15-15.15
  • 14.06 (piątek) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, godz. 8.00-12.00
  • 16.06 (niedziela) na festynach parafialnych w parafia św. Kazimierza (os. Dziesięciny) oraz w parafii św. Maksymiliana (os. Jaroszówka), godz. 13.00-17.00
  • 13.07 (sobota) w biurze paszportowym, Białystok, ul. Bema, godz. 7.15-15.15

Przypominamy, że od 1 czerwca 2019 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydłuża termin ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Będzie ona ważna trzy lata, a nie jak do tej pory – 18 miesięcy. Dłużej ważny EKUZ mogą otrzymać osoby zatrudnione, pobierające zasiłek/świadczenie przedemerytalne, prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy.

Zapraszamy!

Źródło: NFZ

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook