woj. opolskie: profilaktyka gruźlicy

woj. opolskie: profilaktyka gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej osoba chora na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania (odpluwania), głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami śluzu).
Zakażenie drogą powietrzną jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.

Adresatami programu profilaktyki gruźlicy są:

  • osoby dorosłe
  • osoby, które nie posiadają w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:

- osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą 

- osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Objęcie programem następuje przede wszystkim poprzez wykorzystanie posiadanej przez pielęgniarki poz znajomości środowiska świadczeniobiorców. Umożliwia ona bezpośrednie dotarcie do osób, które są szczególnie zagrożonych chorobą. Programem zostaną objęci także ci, którzy samodzielnie zgłoszą się do do gabinetu pielęgniarki poz.

Program ten zrealizować można u każdej pielęgniarki środowiskowo rodzinnej poz, która posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Źródło: NFZ

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook