Opole: bezpłatny program psychoterapeutyczny

Jesteś osobą z rodziny dysfunkcyjnej, czujesz się wykluczony społecznie lub masz problem z uzależnieniem? Skorzystaj z pomocy. W Opolu realizowany jest bezpłatny program psychoterapeutyczny.

Celem programu jest pomoc osobom potrzebującym. W ramach realizacji programu udzielana jest: pomoc psychoterapeutyczna dla osób z syndromem DDA, dla osób z rodzin dysfunkcyjnych, dla osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc dla osób uzależnionych – poprzez udzielanie konsultacji psychologicznych diagnostycznych, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji psychoterapii indywidualnej z wykorzystaniem różnych metod w psychoterapii.

Miejsce realizacji: ul. Sienkiewicza 20 oficyna, 45-037 Opole.

Konsultacje diagnostyczne umawiane są telefonicznie. Warunkiem uczestnictwa w sesjach psychoterapii grupowej oraz w psychoterapii indywidualnej jest odbycie konsultacji diagnostycznej, podczas której odbywa się również kwalifikacja.

KONTAKT tel.  500465850 lub 500465838 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. W ramach realizowanego zadania prowadzone są dwie grupy psychoterapeutyczne, w tym jedna dla osób uzależnionych. Każda z grup pracuje dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

Terminy sesji psychoterapii indywidualnej ustalane są indywidualnie.

Program realizowany oraz finansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Zachęcamy do skorzystania!

Źródło: opole.pl

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook