woj. zachodniopomorskie: rehabilitacja domowa dla ciężko chorych pacjentów

zachodniopomorskie: rehabilitacja domowa dla ciezko chorych pacjentow

Mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego, możecie skorzystać z rehabilitacji domowej, Skierowana jest ona do ciężko chorych pacjentów. Zatroszcie się o siebie lub o swoich bliskich! 

Zachodniopomorski Oddział NFZ zakontraktował po raz pierwszy odrębny zakresu świadczeń - fizjoterapię domową,  dla pacjentów niesamodzielnych, w ciężkich stanach chorobowych. Rehabilitacja w warunkach  domowych może być co prawda realizowana przez każdy podmiot, który ma podpisaną z NFZ umowę na rehabilitację ambulatoryjną, jednak wyodrębnienie fizjoterapii domowej jako zakresu sprawi, że dostęp do tych świadczeń będzie łatwiejszy. 

Kierowanie

Rehabilitacja lecznicza finansowana przez NFZ wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. pracującego w ramach umowy z NFZ. Skierowanie na fizjoterapię domową może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalista (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych). Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w wybranej placówce, bez względu na termin rozpoczęcia rehabilitacji. 

Pacjenci

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

Warunki

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego. Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas rehabilitacji obejmuje, oprócz badania diagnostycznego również: kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, pole elektromagnetyczne, światłolecznictw

Fizjoterapia domowa od 1 lipca 2019, wykaz podmiotów udzielających świadczeń - otwórz link

Zachęcamy do skorzystania! 

Źródło: NFZ

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook