Poznańska Karta Seniora

Seniorzy, możecie skorzystać z różnego rodzaju ulg i zniżek dzięki Poznańskiej Karcie Seniora.

Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. rok życia oraz wskazały, w składanych na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach identyfikacyjnych jako miejsce zamieszkania podatnika - miasto Poznań.

Posiadane Poznańskiej Złotej Karty:

 • ułatwi dostęp do różnego rodzaju dóbr, m.in. kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty, a także do usług i towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz niesamorządowe, w tym przedsiębiorców;
 • pomoże zwiększyć udział seniorów w życiu miasta Poznania;
 • podniesie jakości życia seniorów w mieście Poznaniu;
 • potwierdzi uprawnienia do ulg i zwolnień.

Wnioski o wydanie Kart składać można:

 • osobiście, w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń;
 • elektronicznie, za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Karta wydawana jest bezterminowo i jest ważna z dowodem osobistym. Karta oraz duplikat Karty są wydawane bezpłatnie.

Jak złożyć wniosek?

a) osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ

 • przy ul. Wszystkich Świętych 1
 • przy ul. Małachowskiego 10

Poznańskie Centrum Świadczeń otwarte jest:

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 16:00
 • we wtorek od godziny 7:30 do 15:30
 • w środę od godziny 7:30 do 15:00
 • w czwartek od godziny 7:30 do 15:30
 • w piątek od godziny 7:30 do 15:00.

b) elektronicznie - za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń pod adresem: www.pcs-poznan.pl

 • Wniosek przesłany drogą elektroniczną wymaga uzupełnienia o wymagane podpisy, które powinny być złożone w terminie odbioru Karty. W przypadku nieuzupełnienia braków Karta nie zostanie wydana

c) za pośrednictwem platformy e-PUAP (www.ePUAP.gov.pl)

W celu złożenia wniosku musisz:

 • posiadać konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.gov.pl)
 • posiadać ważny Profil Zaufany służący do uwierzytelnienia wniosku (Profil Zaufany możesz uzyskać w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz w urzędach skarbowych, placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

Przygotuj niezbędne dokumenty (wypełnij formularz pliku lub przygotuj skany dokumentów), dodaj dokumenty jako załączniki, podpisz dokument elektroniczny a następnie prześlij go do Poznańskiego Centrum Świadczeń. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień pracownicy Centrum będą kontaktować się również w formie elektronicznej. W celu ułatwienia kontaktu zawsze podawaj numer telefonu.

Zachęcamy do skorzystania!

Źródło: www.pcs-poznan.pl

Podziel się
Pozostałe wiadomości
wróć do listy
Facebook