Reklama
Do jakich lekarzy nie trzeba skierowania?.
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z wyjątkiem niektórych specjalizacji i określonych przypadków. Jakich?
Czym jest e-skierowanie?.
E-skierowanie to dokument w postaci elektronicznej, kierujący na badania diagnostyczne, w tym diagnostykę ambulatoryjną oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.
Facebook