Reklama
Informacje o Twoim stanie zdrowia - komu mogą zostać udostępnione?.
Masz prawo decydować, komu poza Tobą mogą być przekazywane informacje. Osobą upoważnioną może być każda bliska Ci osoba. Nie decyduje o tym ani pokrewieństwo, ani miejsce zamieszkania.
Obecność innych osób przy udzielaniu świadczenia medycznego.
Korzystając z pomocy medycznej masz prawo do tego, żeby w czasie udzielania świadczenia przebywała razem z Tobą bliska Ci osoba. Obecność studentów medycyny, także wymaga Twojej świadomej zgody.
Prawa pacjenta w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni, ambulatorium, aptece.
Sprawdź, jakie przysługują Ci prawa w przychodni zdrowia, poradni specjalistycznej, ambulatorium, a nawet w aptece!
Prawa pacjenta w szpitalu.
Czeka Cię pobyt w szpitalu? Sprawdź, jakie masz prawa jako pacjent i jakich świadczeń możesz się domagać.
Facebook