Reklama
Zachowania seksualne młodzieży 15-letniej - raport z badania.
W okresie dorastania dokonuje się przejście od seksualności dziecięcej do seksualności dorosłych. Przebieg tego procesu ma kluczowe znaczenie dla zdrowia seksualnego i prokreacyjnego człowieka.
Facebook