Reklama
Internetowe Konto Pacjenta.
Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie Internetowego Konta Pacjenta. Ma być to ułatwienie dla pacjentów, w dużym skrócie - elektroniczna karta zdrowia.
Facebook