Reklama
Informacje o Twoim stanie zdrowia - komu mogą zostać udostępnione?.
Masz prawo decydować, komu poza Tobą mogą być przekazywane informacje. Osobą upoważnioną może być każda bliska Ci osoba. Nie decyduje o tym ani pokrewieństwo, ani miejsce zamieszkania.
Facebook