Reklama
Rośnie liczba osób z chorobami głosu.
Lawinowo rośnie liczba osób z chorobami głosu. Wśród zagrożonych grup nie tylko śpiewacy i nauczyciele, lecz także księża, prawnicy i politycy.
Facebook